Σελίδες

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Ἡράκλειος, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος τῆς Ρωμανίας [575 - 11 Φεβρουαρίου 641]

 

Εὐαγγελία Κ. Λάππα

Ὁ Ἡράκλειος ἀποκαλεῖται Μέγας Ἀλέξανδρος τῆς Ρωμανίας γιατί, ὅπως ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος συνέτριψε τό πρῶτο ὀργανωμένο Περσικό κράτος τῶν Ἀχαιμενιδῶν, ἔτσι καί ὁ Ἡράκλειος συνέτριψε τό δεύτερο Περσικό κράτος τῶν Σασσανιδῶν. (Μάνος Ν. Χατζηδάκης)

Ὁ Ἡράκλειος γεννήθηκε, ὡς ἕνα ἀπό τά τρία παιδιά τοῦ Ἡρακλείου καί τῆς Ἐπιφανείας, στήν Καππαδοκία τό 575. Τά ἄλλα δύο ἀδέλφια του ὀνομάζονταν Θεόδωρος καί Μαρία. Ὁ πατέρας του ἦταν στρατηγός καί προσωπικός φίλος τοῦ αὐτοκράτορα Μαυρικίου1 καί ἦταν Ἔξαρχος τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς, μέ ἕδρα τήν Καρχηδόνα τό 600.