Σελίδες

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023

Δωδεκάνησα ελληνικά

 


𝚽𝚬𝚩𝚸𝚶𝚼𝚨𝚸𝚰𝚶Σ 𝟏𝟗𝟒𝟕 - 𝚻𝚨 𝚫𝛀𝚫𝚬𝚱𝚨𝚴𝚮𝚺𝚨 𝚺𝚻𝚮𝚴 𝚬𝚲𝚲𝚨𝚫𝚨Με την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων μεταξύ των 21 συμμαχικών δυνάμεων του Β΄ΠΠ και της Ιταλίας, μεταξύ άλλων αποδόθηκε το νησιωτικό σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Η τελετή παράδοσης έγινε στις 31/3/1947 και η τελετή της ενσωμάτωσης στις 7/3/1948.