Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Γενοκτονία: Διεθνοποίηση και Αναγνώριση


Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας: Διεθνοποίηση και Αναγνώριση

Σάββατο 6 Μαΐου στις 7:00 μμ 

στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αμισσού Ξάνθης

Ομιλητής: Θ. Μαλκίδης

Οργάνωση :Εθελοντική ομάδα "Θυμητάρι"