Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015

Νέα έκδοση για τον Ελληνισμό των πατρίδων της Ανατολής

Μία νέα έκδοση για τον Ελληνισμό των πατρίδων της Ανατολής (Μικρά Ασία, Πόντος, Θράκη, Καππαδοκία) κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες και αφορά τα Πρακτικά του 6ου Συμποσίου του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής με τίτλο: «Η κοινωνική μέριμνα στις Ελληνικές Κοινότητες της Μικράς Ασίας κατά τους νεότερους χρόνους»

Η θεματική του 6ου Συμποσίου του δεν ήταν η ευκολότερη, αφού σύμφωνα με τους οργανωτές «Η κοινωνική μέριμνα στις Ελληνικές Κοινότητες της Μ. Ασίας, κατά τους νεότερους χρόνους» δεν είναι και το πλέον βατό και προσεγγίσιμο θέμα.

Εν τούτοις υπήρξε, αν επιτρέπεται ο όρος, και πάλι «απαρτία» στο χώρο των εισηγητών, οι οποίοι ερεύνησαν ένα δύσκολο ζήτημα και ανέδειξαν άγνωστες πτυχές του.

Στα πρακτικά του 6ου Συμποσίου περιλαμβάνονται οι εξής μελέτες:

Κωνσταντίνος Φωτιάδης (πανηγυρική ομιλία κατά την έναρξη του Συμποσίου) « Η κοινωνική πρόνοια στον Πόντο»,

Λάζαρος Ε. Βλαδίμηρος «Νοσοκομειακή περίθαλψη και σχολική υγιεινή στη Σμύρνη».

Ευθυμία Κάννερ «Φιλανθρωπική δραστηριότητα στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της Κωνσταντινούπολης κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο: γενικά χαρακτηριστικά και στόχοι».

Αριστείδης Γ. Διαμαντής «Συνθήκες υγιεινής και η συμμετοχή των υγειονομικών κατά τη χρονική περίοδο της Μικρασιατική ς εκστρατείας 1919- 1922».

Μαρία Βεϊνόγλου «Οι “αδύναμοι” της Κοινότητας Νέβσεχιρ 19ος, 20ος αιώνας». Ειρήνη Σαρίογλου «Η φιλεκπαιδευτική και φιλανθρωπική δράση του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως».

Φωτεινή Καραμαλούδη «Τα φαρμακεία της Σμύρνης και ο ρόλος τους στη δημόσια υγεία».

Θεοφάνης Μαλκίδης «Κοινωνική μέριμνα και Γενοκτονία των Ελλήνων - Ορφανά και ορφανοτροφεία στον Πόντο».

Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης «Η αυτοσυνειδησία των Ελλήνων Ορθοδόξων κατοίκων της Καππαδοκίας μέσα από φιλανθρωπικές και φιλεκπαιδευτικές δραστηριότητες (γ΄τέταρτο 19ου αιώνα -1910)».

Κωνσταντίνος Νίγδελης «Κοινωνική πολιτική στην Καππαδοκία. Μία πρώτη ιστορική προσέγγιση με βάση τους κοινοτικούς καταστατικούς χάρτες».

Νίκη Καλτσόγια — Τουρναβίτη «Η κοινωνική δράση των πολιτιστικών συλλόγων στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 19ο αιώνα και η συμβολή τους στη γυναικεία χειραφέτηση».

Θεοδόσης Πυλαρινός «Κανονισμοί φιλανθρωπικού περιεχομένου και κοινωνικής μέριμνας για το ελληνικό στοιχείο της Κωνσταντινούπολης».