Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023

Ξημερώνοντας του Άη Γιαννιού

 


82 χρόνια πίσω...

Ξημερώνοντας τ’ Αγιαννιού (Οδ. Ελύτη) Η Πορεία προς το Μέτωπο 


Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
 Ἐμὴ σε γλῶσσα Κήρυξ πῶς ἂν αἰνέσῃ,

Ὃν γλῶσσα Χριστοῦ γηγενῶν μείζω λέγει;
Μνήμη ἐβδομάτη Προδρόμου λάχεν αἰδοίοιο.

Πατρίδα

 Αἰεὶ δὲ μαλακοῖσι καὶ αἱμυλίοισι λόγοισι θέλγει, ὅπως Ἰθάκης ἐπιλήσεται·  Ὀδυσσεύς, ἱέμενος καὶ καπνὸν ἀποθρῴσκοντα νοῆσαι ἧς γαίης, θανέειν ἱμείρεται


(Οδύσσεια, Ραψωδία α 56-59)


Μπρους Τσάτουιν (1940-1989). Μια θυελλώδης προσωπικότητα ανακαλύπτει την Ορθοδοξία. Το ταξίδι του στο Άγιο Όρος.
 
Mια από τις πιο αινιγματικές και αντιφατικές φυσιογνωμίες του περασμένου αιώνα, ο συγγραφέας Μ. Τσάτουιν ήλθε σε μια στενή σχέση με την αλήθεια τις Ορθοδοξίας, κυρίως μέσα από την έλξη που του άσκησε η ζωή των μοναχών του Αγίου Όρους. 

Ορθοδοξία και Ελληνισμός
 "Κάθε δίλημμα σήμερα τοῦ τύπου «Ὀρθοδοξία ἢ Ἑλληνισμὸς» εἶναι ὄχι μόνο πλαστό, ἀλλὰ καὶ ἐθνοκτόνο. Γιατί σημαίνει τάση ἐπιστροφῆς στὴν ἀτέλειά μας, στὴν παλαιὰ ἀγωνιώδη ἀναζήτησή μας. Ἐνῶ γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, ποὺ διασώζει τὴν αὐτοσυνειδησία του, τὸ ζητούμενο εὑρέθη. Εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. «Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν … εὔρομεν πίστη ἀληθῆ! Εὔρομεν τὴν ἀλήθειαν». 


Το απόλυτο και το σχετικό στη ζωή μας

 Κάθε νέο έτος, πέραν των πανηγυρισμών και των ευχών, είναι
ευκαιρία να σκεφθούμε το απόλυτο και το σχετικό στη ζωή μας. 


Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023

Τό Φῶς τὸ ἀπρόσιτον

 <<Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ, καί τὸ φῶς σου Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν ἐπιγνώσει ὑμνούντάς σε· Ἦλθες, ἐφάνης, τό Φῶς τὸ ἀπρόσιτον.......>>


Φανέρωση
Η Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας ἔχει γιά μᾶς ἐπίσης ὕψιστη σημασία διότι ἔχουμε τὴν φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τὴν στιγμή πού ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἀνέβαινε ἀπὸ τὸ νερὸ πάνω, ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἀκούστηκε ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ Πατέρα πού μαρτυροῦσε γιά τὸν Υἱὸ του λέγοντας: «οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.» (Μτ. 3, 17). Καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο «ἐν εἴδει περιστερᾶς» κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ πάνω στό κεφάλι τοῦ προαιωνίου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἔχει μεγάλη σημασία αὐτὴ ἡ Θεοφάνεια, ὅπως ἀλλιῶς ὀνομάζεται ἡ ἑορτὴ τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου. Ὁ Ἴδιος, ὁ τρισυπόστατος Θεὸς, φανέρωσε τὴν θεότητα τοῦ Δευτέρου Προσώπου του, τοῦ ἐνσαρκωμένου Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς-Πατέρας καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα σὰν νά παρουσίασαν στήν ἀνθρωπότητα τὸν Σωτήρα τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.


Φώτα

 


''Ο άνεμος είχε κοπάσει περί το δειλινόν, και ο κυβερνήτης ανέλαβε το κράτος του επί του μικρού σκάφους. 


Άξιον Εστί

 [Κρινεῖ φάος τὸ μέλλον

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Φοίνισσαι ]


ΧΡΟΝΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ μετὰ τὴν Ἁμαρτία ποὺ τὴν εἴπανε Ἀρετὴ μέσα στὶς ἐκκλησίες καὶ τὴν εὐλόγησαν. Λείψανα παλιῶν ἄστρων καὶ γωνιὲς ἀραχνιασμένες τ' οὐρανοῦ σαρώνοντας ἡ καταιγίδα ποὺ θὰ γεννήσει ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου.


«Ἐγενετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῆ ἐρήμω καί κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν»

 Στήν  Κυριακή πρό τῶν Φώτων, ἡ Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει γιά τήν βίωση τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Φώτων. Στήν εὐαγγελική περικοπή κυριαρχεῖ τό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ καί τό κήρυγμά του πού εἶναι κήρυγμα τῆς μετανοίας. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης μαζύ μέ τήν Θεοτόκο εἶναι τά πρόσωπα πού, πλήν τοῦ Μεσσία Χριστοῦ, προφητεύονται στήν Παλαιά Διαθήκη. Ἔτσι ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος θεωρεῖ «ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ» ὄχι τήν γέννηση ἤ τή σύλληψη τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά τήν ἐμφάνιση καί τό κήρυγμα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ.


Τα Φώτα στο Αϊβαλί

 


«Στα θαλασσινά τα μέρη ρίχνουμε τον Σταυρό ύστερ’ από τη Λειτουργία των Θεοφανείων. Έτσι τον ρίχναν και στην πατρίδα μου κι ήταν ένα θέαμα έμορφο και παράξενο.


Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

Για έναν ανεξάρτητο και κυρίαρχο ΕλληνισμόΘεοφάνης Μαλκίδης 


 Για έναν ανεξάρτητο και κυρίαρχο  Ελληνισμό 

 Η συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Focus Θεσσαλονίκης Μακεδονίας.

Μέγας Βασίλειος: "Τίποτε ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα δὲν εἶναι μέγα, οὔτε ἡ εὐπορία, οὔτε ἡ δόξα, οὔτε ἡ ὑγεία τοῦ σώματος"

 


«Τίποτε ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα δὲν εἶναι μέγα, οὔτε ἐξαίσιο· οὔτε ἡ εὐπορία στοὺς ἀνθρώπους, οὔτε ἡ δόξα ποὺ ἀκμάζει, οὔτε ἡ ὑγεία τοῦ σώματος. Διότι δὲν ὁρίζουμε ὅτι τὸ ἀγαθὸ ὑπάρχει σ’ αὐτὰ ποὺ παρέρχονται, ἀλλ’ ἔχουμε κληθεῖ νὰ γίνουμε μέτοχοι τῶν αἰωνίων καὶ ἀληθινῶν ἀγαθῶν…

Η Ελλάδα μπροστά στο 2023

 


 
Η Ελλάδα πλέει στην φουρτουνιασμένη θάλασσα ακυβέρνητη, χωρίς ηγεσία, χωρίς στόχους, χωρίς όραμα. Περίγελως των γειτόνων της, ακόμα και των πιο αδυνάμων, ικέτις στους συμμάχους της, εξωνημένη στους δανειστές της. Το πολιτικό σύστημα και η κατεστημένη διανόηση με μανία προσπαθούν να αποδομήσουν την ιστορική συνείδηση, την ταυτότητα, την πίστη και την συλλογική μνήμη των Ελλήνων. Τηλεκαθηγητές επιχειρούν να αμαυρώσουν την μνήμη των ανθρώπων που μας ελευθέρωσαν από την δουλεία αιώνων.

Νότης Μαυρουδής

 


     " ...Γεννήθηκα το 1945 και μεγάλωσα σε προσφυγικό περιβάλλον.Οι γονείς μου ήρθαν από τον Πόντο και μέναμε σ' έναν συνοικισμό Ποντίων στην Καλλιθέα. Ζούσαμε σε χαμόσπιτα.Σπανια έβλεπες ασφαλτοστρωμένους δρόμους.Μονο χώματα, λακκούβες και πέτρες.....Όταν ένας φίλος μου πήγε σε ωδείο, ζήλεψαν και ζήτησα από τους γονείς μου να πάω κι εγώ.


Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός Μνήμη του Αγίου Νικηφόρου του λεπρού. Ενας σύγχρονος Άγιος προστάτης κατά  των λοιμωδών ασθενειών και του κοροναϊού. Να έχουμε την ευχή του και τις πρεσβείες του!


Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023

Καλή Χρονιά, Καλή Λευτεριά!

 


 Θ. Μαλκίδης 

Ευχές για Καλή Χρονιά, Καλή Ανάσταση στην πατρίδα μας Ο  Γιώργος  Σεφέρης  μιλώντας  το 1969 για την κατάσταση στην Ελλάδα, την εποχή εκείνη, καταγράφει με εντυπωσιακά προφητικό τρόπο και το σήμερα: “Μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς ολωσδιόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας …. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους, πάνε κι αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκούμενα νερά. Δε θα μου ήταν δύσκολο να καταλάβω πως τέτοιες ζημιές δε λογαριάζουν πάρα πολύ για ορισμένους ανθρώπους….Όσο μένει η ανωμαλία, τόσο προχωρεί το κακό”.

Το νέο τεύχος του περιοδικού Ενδοχώρα

 


Κυκλοφόρησε τό νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἐνδοχώρα» (ἀρ. 126, Δεκ. 2022). Στίς 94 σελίδες του μπορεῖ νὰ διαβάσει κανείς τὰ ἑξῆς:


Οικογένεια Αγίων

 
Άγιος Βασίλειος ο Μέγας και η μητέρα του Αγία Εμμέλεια


Όσιος Σεραφείμ του Σαρωφ

 


+ Δευτέρα 2 Ιανουαρίου Ο Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ.


Ψέριμος: Μια ξεχωριστή ιστορία

 Ψέριμος: Μια ξεχωριστή ιστορία


Η νήσος Ψέριμος αποτελεί ένα ακόμα μικρό παράδεισο του απέραντου γαλάζιου στο Αιγαίο πέλαγος, μέσα σε μια συνολική επιφάνεια 14,6 τετ. χλμ., νοτιοανατολικά της Καλύμνου και βόρεια της Κω – συνδέεται και με τα δύο νησιά ακτοπλοϊκά.

Εκφράζει απόλυτα τους στίχους του Οδυσσέα Ελύτη «Ένα δειλινό στο Αιγαίο, περιλαμβάνει τη χαρά και τη λύπη σε τόσες ίσες δόσεις που δε μένει στο τέλος παρά η αλήθεια».

Στην απογραφή του 2011 το νησί είχε πληθυσμό 80 κατοίκων – σήμερα έχουν απομείνει λιγότεροι από τους μισούς. Αναγνωρίστηκε σαν οικισμός από το 1948, με την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Την εποχή βέβαια εκείνη είχε εκατοντάδες κατοίκους με αποτέλεσμα το 1950 να αρχίσει την λειτουργία του το Δημοτικό Σχολείο Ψερίμου με 120 παιδιά.

Η σταδιακή ερήμωση του νησιού οδήγησε σε κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου το έτος 2009. Έκτοτε μέχρι σήμερα, παραμένει κλειστό.


Άγιοι Δέκα Μάρτυρες που μαρτύρησαν στην Κρήτη

 

Τοῦ ποιμενάρχου θρέμματα Χριστοῦ δέκα,
Εἰσηλάθη τμηθέντα μάνδρᾳ Μαρτύρων.
Εἰκάδι τῇ τριτάτῃ δέκα ἐν Κρήτῃ τάμον ἄνδρας.

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

Καλόν αγώνα, καλή χρονιά!

 

Καλόν αγώνα, καλή χρονιά!

Του Θεοφάνη Μαλκίδη

O Γιώργος Σεφέρης γράφει για τις επιλογές που έχει ο άνθρωπος στη ζωή του, για αυτές που σκέπτεται τέτοιες ώρες που γίνεται ο απολογισμός της χρονιάς:

«Μας έλεγαν θα νικήσετε όταν υποταχτείτε. 
Υποταχτήκαμε και βρήκαμε τη στάχτη.

Μας έλεγαν θα νικήσετε όταν εγκαταλείψετε τη ζωή σας. 
Eγκαταλείψαμε τη ζωή μας και βρήκαμε τη στάχτη….
Μένει να ξαναβρούμε τη ζωή μας, τώρα που δεν έχουμε πια τίποτα». Αποτέλεσμα εικόνας για κάλαντα παλιά"


Εμείς αντί για την υποταγή και τη στάχτη, επιλέγουμε τους Υψηλάντες και τον Κολοκοτρώνη,  τον Παύλο Μελά και τον Ίωνα Δραγούμη,  τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη, τον Περρίκο και τα χιλιάδες θύματα των Ολοκαυτωμάτων της Ναζιστικής Κατοχής από το Δίστομο μέχρι τα Καλάβρυτα, επιλέγουμε τον Γκάτσο, τον Λειβαδίτη  τον Ελύτη και τον  Σεφέρη, ακολουθούμε τον  Παλληκαρίδη και τον Αυξεντίου, τους στρατιώτες των Κυπριακών Θερμοπυλών του 1974, τον Γιαλοψό, τον Καραθανάση, τον Βλαχάκο και τον Γεώργιο Μπαλταδώρο.


Παπαδιαμάντης επίκαιρος
 ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ...

Ένα καταπληκτικό κείμενο του 1896 από τον Αλ.Παπαδιαμάντη για το Νέο Έτος - όχι πολύ γνωστό φιλολογικό σημείωμα - υπό μορφή πρωτοχρονιάτικου άρθρου. Δημοσιεύθηκε πριν από 127 χρόνια στην αθηναϊκή εφημερίδα «Ακρόπολις».


Άγια Νήπια (περίπου 14.000) που εσφάγισαν με διαταγή του Ηρώδη


Διά ξίφους άωρα μητέρων βρέφη,
Ανείλεν εχθρός του βρεφοπλάστου Bρέφους.
Nήπια αμφ’ ενάτην τάμον εικάδα παππάζοντα.

Βιογραφία

"Η αποφασιστικότητα"

  
Ὁ ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ, ὅταν τὸν ρώτησαν τί ἔλειπε ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς τῆς ἐποχῆς του καὶ δὲν εἶχαν τοὺς καρποὺς τῆς ἁγότητος ποὺ ἄλλοτε ἦταν τόσο ἄφθονοι, ἀπάντησε: 

Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023

Καλή χρονιά, Χρόνια πολλά και ελεύθερα !

 


Θεοφάνης Μαλκίδης

 

Kαλή και λεύτερη χρονιά!

Ο  Γιώργος  Σεφέρης  μιλώντας  το 1969 για την κατάσταση στην Ελλάδα, την εποχή εκείνη, καταγράφει με εντυπωσιακά προφητικό τρόπο και το σήμερα: «Μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς ολωσδιόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας …. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους, πάνε κι αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκούμενα νερά. Δε θα μου ήταν δύσκολο να καταλάβω πως τέτοιες ζημιές δε λογαριάζουν πάρα πολύ για ορισμένους ανθρώπους. Όσο μένει η ανωμαλία, τόσο προχωρεί το κακό».


Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοί στήν παράδοση.....Ὅσοι «ἀπομείναμε πιστοί στήν παράδοση, ὅσοι δέν ἀρνηθήκαμε τό γάλα πού βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στήν ψευτιά.

Πρωτοχρονιά

 


Τα Πρωτοχρονιάτικα  διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: Τὰ Συχαρίκια