ΣΤΡΑΤΗ ΔΟΥΚΑ, “Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥ”


Αφιέρωμα του Β΄ Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για την 65η επέτειο της Μικρασιατικής Καταστροφής κατά το οποίο 

διαβάζονται αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα. 

Πρόκειται για ενότητα πέντε επετειακών εκπομπών. 

Στη συγκεκριμένη, ακούγεται απόσπασμα από το 

βιβλίο του ΣΤΡΑΤΗ ΔΟΥΚΑ “Η Ιστορία ενός 

αιχμαλώτου”.