Το 1959 ο γερμανός καθηγητής της Νομικής Ρ.Α. Στέϊνιγκερ 

εξέδωσε το βιβλίο του «Η Δίκη της Νυρεμβέργης» με τα

 πρωτόκολλα, τα αυθεντικά έγγραφα και ολόκληρο το υλικό 

της δίκης των υπεύθυνων (Γερμανών) αρχηγών του Β΄ 

Παγκόσμιου Πολέμου εις το Διεθνές Στρατοδικείον, 

όπως αναφέρεται στην Ελληνική έκδοση 

(Ενωμένοι Εκδότες- Αθήνα 1960, μετάφραση Ιωάννας 

Μπαζίλη, επιμέλεια Στεφ.Μιχαλόπουλου- Δρ.Νομικής). 

(Διατηρούμε στο μεγαλύτερο μέρος τη γλώσσα και την 

ορθογραφία της Ελληνικής μετάφρασης).