Από την ομιλία στο Συνέδριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το 1821 

200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, η συμβολή των Θρακιωτών στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα δυστυχώς δεν είναι ευρύτερα γνωστή.