Η συνέντευξή μου για την Επανάσταση στην Κωνσταντινούπολη, τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, για την πόλη Υψηλάντη στις ΗΠΑ...