Αντί πνευματικού μνημόσυνου, δημοσιεύουμε την ομιλία του αειμνήστου Βάσου Λυσσαρίδη στην εκδήλωση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στη μνήμη του Νεοκλή Σαρρή με θέμα:«Ο Νεοκλής Σαρρής ως πνευματική και αγωνιστική μορφή του Ελληνισμού», στις 20 Οκτωβρίου 2012

.Η ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Βάσου Λυσσαρίδη