Σάββατο 16 Ιουλίου 2016

Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου τιμά τον Θ. ΜαλκίδηH Ένωση Πολιτιστικών Φορέων  Έβρου τιμά τον Θ. Μαλκίδη
Η   Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Νομού Έβρου και στο πλαίσιο της ανάδειξης των Εβριτών συγγραφέων και του ετήσιου θεσμού βράβευσής τους,  φέτος με ομόφωνη απόφασή της  τιμά  τον Θ. Μαλκίδη για τη συμβολή του στον Έβρο, στην  Θράκη, στον Ελληνισμό. 

Η απονομή της τιμής θα γίνει τη Δευτέρα 18 Ιουλίου στις  
9:30 μ.μ στο χώρο της έκθεσης βιβλίου στην παραλία της Αλεξανδρούπολης.Ο Θε­ο­φά­νης Μαλ­κί­δης γεν­νή­θη­κε στην Α­λε­ξαν­δρού­πο­λη α­πό γο­νείς πρό­σφυ­γες α­πό την Αδρια­νού­πο­λη της Α­να­το­λι­κής Θρά­κης. Εί­ναι δι­δά­κτωρ κοι­νω­νι­κών ε­πι­στη­μών και μέ­λος της Διε­θνούς Έ­νω­σης Α­κα­δη­μα­ϊ­κών για τη Με­λέ­τη των Γε­νο­κτο­νιών η ο­ποί­α το 2007 α­να­γνώ­ρι­σε,  τη Γε­νο­κτο­νί­α των Ελ­λή­νων, των Αρ­με­νί­ων και των Ασ­συ­ρί­ων.

Έ­χει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει, ­εκτός και ε­ντός Ελ­λά­δας, εισηγήσεις για το ζή­τη­μα της Γε­νο­κτο­νί­ας των Ελ­λή­νων και των Αρ­με­νί­ων, σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις.

Μεταξύ αυτών, το 2009 μί­λη­σε στην πρώ­τη εκ­δή­λω­ση των ελ­λη­νι­κών προ­σφυ­γι­κών σω­μα­τεί­ων και της Αρ­με­νι­κής κοι­νό­τη­τας για τη Γε­νο­κτο­νία, στο κτί­ριο του Ο­Η­Ε στην Νέ­α Υόρ­κη, το 2009 επίσης μίλησε για τη Γενοκτονία στην πρώτη κοινή εκδήλωση Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων στη Στοκχόλμη η οποία οδήγησε στην αναγνώριση το επόμενο έτος από το Σουηδικό Κοινοβούλιο της Γενοκτονίας, το 2010 προ­σκλή­θη­κε α­πό τη Δη­μο­κρα­τί­α της Αρ­με­νί­ας και μί­λη­σε στο Ερεβάν στο Διε­θνές Συ­νέ­δριο για τη Σύμ­βα­ση, την Πρό­λη­ψη και την Κα­τα­στο­λή του Ε­γκλή­μα­τος της Γε­νο­κτο­νί­ας, ενώ το 2013 προσκλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αρμενίων και μίλησε στο Συνέδριό της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Τον Απρίλιο του  2015 προσκλήθηκε από τη Δημοκρατία της Αρμενίας για να μιλήσει στο παγκόσμιο φόρουμ για τις Γενοκτονίες, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Γενοκτονία των Αρμενίων.
Toν Απρίλιο του  2016 προσκλήθηκε στο  ιστορικής σημασίας πρώτο συνέδριο που έγινε στην Άγκυρα για   τη Γενοκτονία.

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

Η "προσβολή της μνήμης του φασίστα Κεμάλ" και το τουρκικό κράτος- φυλακήΘ. Μαλκίδης 

Η  "προσβολή της μνήμης του φασίστα Κεμάλ" και  το τουρκικό κράτος- φυλακή   1. Το κράτος – πρωτεύουσα των φυλακών του πλανήτη. Η σύλληψη και η κατηγορία για τον αγωνιστή Βασίλη Γιάννη Γιαυλαλί Φέτος συμπληρώνονται 45 χρόνια διώξεων πολιτικών και διανοουμένων, συνεχών δολοφονιών, αγνοουμένων, καταπίεσης, τυραννίας και λευκών κελιών στην Τουρκία. 

Η Τουρκία κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων χωρών, με κριτήριο τον αριθμό των φυλακών της. Διαθέτει 19 διαφορετικούς τύπους φυλακών, πάνω από 650 (!) φυλακές και δεκάδες φυλακές τύπου F (λευκά κελιά). Συνολικά ο πληθυσμός των φυλακών της Τουρκίας ξεπερνάει τον πληθυσμό δέκα μεγάλων πόλεων!


Η Τουρκία έχει φυλακίσει χιλιάδες άνθρωποι για τις ιδέες τους μεταξύ των οποίων 18 δήμαρχοι, έξι βουλευτές και 70 δημοσιογράφοι.


Η  σύλληψη του Βασίλη Γιάννη Γιαυλαλί - YANNİS VASİLİS YAYLALI’- και η κατηγορία  από το  τουρκικό κράτος εναντίον του  για προσβολή της μνήμης του φασίστα 

Κεμάλ (!), αποτελεί πρόκληση για κάθε δημοκράτη και ελεύθερο άνθρωπο. 
Για εμάς η υπεράσπιση του Βασίλη ενισχύεται και  λόγω της παρουσίας μας στο συνέδριο στην Άγκυρα για τη Γενοκτονία που έγινε τον περασμένο Απρίλιο, όπου ο Βασίλης είχε ιδιαίτερη  συμμετοχή. 
("Νέα Υόρκη- Στοκχόλμη- Γερεβάν- Άγκυρα"


"Το Συνέδριο για τον Πόντο και τη Γενοκτονία στην Άγκυρα!"
http://malkidis.blogspot.gr/2016/04/blog-post_8.html )

Όπως έχει μεγάλη συμμετοχή και δραστηριότητα στον αγώνα των  Ρωμιών, τους Κούρδων  και όλων των λαών για απελευθέρωση από το τυραννικό και φασιστικό τουρκικό καθεστώς.  Ένας άνθρωπος που έμαθε για τη Ρωμαίικη - Ποντιακή καταγωγή του, όταν συνελήφθη αιχμάλωτος από τους Κούρδους......


2. Απόσυρση της κατηγορίας από τον Βασίλη και από όλους   τους  πολιτικούς κρατούμενους  στην Τουρκία


Το τουρκικό κράτος καθημερινά βασανίζει και δολοφονεί αθώους πολίτες για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, την ώρα που πραγματοποιεί προπαγάνδα για το νέο δημοκρατικό της πρόσωπο, προκειμένου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτονόητη υποχρέωσή μας η συνεχής καταδίκη και καταγγελία των εγκληματικών μεθόδων και πρακτικών του κράτους- φυλακή. 


Ο  Βασίλης  αποτελεί έναν σημαντικό αγωνιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του λόγου στην Τουρκία και αποτελεί φωνή ανάδειξης των εγκλημάτων που σημειώθηκαν εναντίον των Ελλήνων, των Αρμενίων, των Κούρδων και των άλλων λαών. 


Καλούμαστε όλοι να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποσυρθούν οι κατηγορίες, και μάλιστα αυτή που αναφέρεται στην προσβολή της μνήμης του Κεμάλ, του δασκάλου του Χίτλερ!


Απευθυνόμαστε στα μέλη του Ελληνικού κοινοβουλίου, στους Ευρωβουλευτές,  στα κόμματα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στους Δικηγορικούς Συλλόγους σε όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς δημοσιογράφων, μέσων ενημέρωσης, εκδοτών και φορείς εργαζόμενων, καθώς και σε κάθε δημοκράτη αντιφασίστα  πολίτη.


Είναι καθήκον μας για έναν άνθρωπο που  αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων, των Ασσυρίων και των Αρμενίων. Ένας αγώνας που έχει  συνέπεια,  για να συνεχίσει να είναι μαζί μας στον κοινό μας αγώνα μέχρι την τελική νίκη.


Το έγγραφο με το οποίο κατηγορείται ο Βασίλης για προσβολή της μνήμης του φασίστα Κεμάλ! 

Τρίτη 12 Ιουλίου 2016

Μνήμη Τάσου Ισαάκ και Σολωμού ΣολωμούΘ. Μαλκίδης 


Μνήμη Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.


Παραλίμνι,Κύπρος Αύγουστος  1996.  

Ο Τάσος Ισαάκ αφού έχει δολοφονηθεί από τους φασίστες κατακτητές κηδεύεται, ενώ ο ξάδελφός του, Σολωμός Σολωμού, δολοφονείται από τρεις σφαίρες του κατακτητή, στην αναζήτηση «μιας ώρας ελεύθερη ζωή». Ποιος είναι αυτός ο κατακτητής; Ενδιαφέρεται κανείς; Οι δήθεν πολιτικές και πνευματικές  ηγεσίες προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε τα βαθύτερα διδάγματα της θυσίας των δύο Ελλήνων ηρώων.


Ο Τάσος Ισαάκ και ο Σολωμός Σολωμού είχαν άλλα όνειρα, άλλα σχέδια στο μυαλό τους. Τόλμησαν να δουν αυτό, που οι Έλληνες της Κύπρου αρνούνται σήμερα να κοιτάξουν. Ο Τάσος Ισαάκ και ο Σολωμός Σολωμού, οι σύγχρονοι ήρωες της Κύπρου, τόλμησαν να δουν μια Κύπρο ελεύθερη, χωρίς στρατούς κατοχής και οδοφράγματα να τους φράσσουν το δρόμο προς την κατεχόμενη πατρίδα τους. Τόλμησαν να δουν έναν Πενταδάκτυλο χωρίς τη σημαία του κατακτητή. 

Ένα λιμάνι της Κερύνειας, γεμάτο Ελληνόπουλα να βολτάρουν στην προκυμαία, χωρίς την τουρκική σημαία να κυματίζει επάνω στο κάστρο. 

Μιαν Αμμόχωστο, έναν Καραβά, μια Μόρφου και ένα Καρπάσι να σφύζουν ξανά από ζωή, από τους κατοίκους τους, που ξεριζώθηκαν βίαια το 1974. 

Τόλμησαν να ακούσουν καμπάνες να ηχούν σε κάποιο Απόστολο Ανδρέα και κάποιο Απόστολο Βαρνάβα, τον Εθνικό Ύμνο να ψέλνεται σε ολόκληρη τη Λευκωσία. Αυτά τόλμησαν να δουν οι σύγχρονοι «Γρηγόρηδες» και «Ευαγόρες», που το πλήρωσαν με τη ζωή τους, και όχι μια Κύπρο χωρισμένη σε φυλετικές ζώνες και κρατίδια. 


Αυτό που δεν θα τολμούσε ούτε να σκεφτεί ο Τάσος Ισαάκ είναι την παραμονή πενήντα χιλιάδων Τούρκων εποίκων, οι οποίοι τον χτυπούσαν μέχρι να ξεψυχήσει. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε ο Σολωμός Σολωμού, όταν ανέβηκε στον ιστό να κατεβάσει την τουρκική σημαία, είναι να ζητούμε εμείς σήμερα εκ περιτροπής Πρόεδρο το διάδοχο του Ραούφ Ντενκτάς, ο οποίος διέταξε την δολοφονία του. 

Τα δύο παλληκάρια από το  Παραλίμνι, δεν μπορούσαν ούτε να φανταστούν ότι η μειοψηφία του 18% θα καταδυναστεύει την πλειοψηφία του 82%, μέσω της σταθμισμένης ψήφου, και ότι οι περιουσίες των προσφύγων θα κατηγοριοποιούνταν. Τρίζουν, σίγουρα, τα κόκαλά τους να βλέπουν σήμερα, τους αγώνες τους και τα όνειρά τους να γίνονται έρμαιο στις ορέξεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.


Εμείς δεν συμμεριζόμαστε διχοτομικά, φιλοδιζωνικά όνειρα. Εμείς μοιραζόμαστε τα ίδια όνειρα με τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού, που τόλμησαν, το καλοκαίρι του 1996, να δουν μια Κύπρο ελεύθερη. Ονειρευόμαστε τους πρόσφυγες να επιστρέφουν στον τόπο που «έπαιζαν μιτσιοί», τις μάνες των αγνοουμένων να μάθουν επιτέλους την τύχη των παιδιών τους, τα πολιτιστικά μας μνημεία να αναστυλωθούν και οι εκκλησίες μας να ξαναλειτουργήσουν.


Ο Αύγουστος του 1996,  ήταν ένας διαφορετικός μήνας, μήνας  που οι Έλληνες της Κύπρου έγιναν μάρτυρες μιας θυσίας στον σύγχρονο βωμό της ελευθερίας. Μια μέρα που ίσως να μην υπάρξει παρόμοια. Τα μηνύματά της ήταν τόσα πολλά. Η μορφή του Σολωμού Σολωμού, με το τσιγάρο στο στόμα, συνοδεύει τα όνειρα και τους αγώνες μας για ελευθερία, επιστροφή και δικαίωση. Η εικόνα του Τάσου Ισαάκ στο έδαφος, κάτω από τα γκλομπς των εντεταλμένων δολοφόνων του ψευδοκράτους, θα μας γίνεται εφιάλτης κάθε φορά που ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα προσφωνεί «φίλο» και «σύντροφο» του, τον εκάστοτε φασίστα κατακτητή. Θα μας γίνεται εφιάλτης, κάθε φορά που ο αρχηγός της αντιπολίτευσης θα ποζάρει με τη σημαία του κατακτητή και να χαμογελά. Αυτά τα δύο παλληκάρια, αυτοί οι δύο ήρωες, αποτελούν και πρέπει να αποτελούν για όλους τους νέους της Κύπρου, φάρο για μόνιμη  αντίσταση στα σχέδια του Τουρκικού φασισμού. Μέχρι την απελευθέρωση.  


Ιούλιος 2016: Πορεία μνήμης ΙΣΑΑΚ-ΣΟΛΩΜΟΥ 

Βερολίνο-Λευκωσία


Η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού» συστάθηκε το 2008, από μια ανεξάρτητη ομάδα 
νέων ανθρώπων, που δεν έχουν, δεν είχαν και δεν θα έχουν καμία σχέση με κομματικούς 
σχηματισμούς.
Σκοπός της δεν είναι άλλος από τη συνέχιση του αγώνα ενάντια στην τουρκική κατοχή, 
τη διατήρηση της μνήμης των ηρώων μας και τη μεταλαμπάδευση των μηνυμάτων της 
θυσίας τους.
Φέτος 20 χρόνια μετά είμαστε πανέτοιμοι να γράψουμε ιστορία πραγματοποιώντας 
εις μνήμη των ηρώων μας. 20 χρόνια μετά… Βερολίνο – Λευκωσία.
Καλούμε όλο τον κόσμο και στη φετινή μας εκδήλωση, η οποία θα ξεκινά από εκεί 
που επανενώθηκε μια άλλοτε μοιρασμένη πατρίδα.
Ακολουθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:
12 Ιουλίου / Διάσκεψη Τύπου
15 Ιουλίου / Αναχώρηση αποστολής
16 Ιουλίου / Έναρξη «Πορείας Ελευθερίας» Βερολίνο-Πράγα
17 Ιουλίου / Πράγα-Βουδαπέστη
18 Ιουλίου / Βουδαπέστη-Βελιγράδι
19 Ιουλίου / Βελιγράδι-Σόφια
20 Ιουλίου / Σόφια-Προμαχώνας-Σιδηρόκαστρο-Σέρρες-Θεσσαλονίκη-Εκδήλωση


H εκδήλωση  θα λάβει χώρα στην αίθουσα της Μητρόπολης
 Θεσσαλονίκης (έναντι Ι.Ν. Αγίου Γρηγορίου Παλαμά)  
στις 19:30, με ομιλητή τον Θ. Μαλκίδη.
21 Ιουλίου / Θεσσαλονίκη-Βεργίνα-Βόλος-Πορταριά-Εκδήλωση


22 Ιουλίου / Πορταριά-Θερμοπύλες-Αθήνα
23-24 Ιουλίου / Επισκέψεις Ακρόπολη-Μουσείο Ακρόπολης-
Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη-
Πολεμικό Μουσείο-Εκδήλωση
25 Ιουλίου / Αναχώρηση αποστολής από Αθήνα
27 Ιουλίου / Επίσημη υποδοχή αποστολής στο λιμάνι Λεμεσού
29 Ιουλίου / Διάσκεψη Τύπου
30 Ιουλίου / Μεγάλη πορεία από όλες τις πόλεις προς το κοιμητήριο-
Εκδήλωση στον δήμο Παραλιμνίου- ΛήξηRoad to Freedom: 
Berlin - Prague - Budapest - Belgrade - Sofia - Athens - NikociaΔείτε  και διαδώστε το εξαιρετικό βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=s5YsJLZABVY


και ένα δεύτερο βίντεο (συνέντευξη) :

Η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού» συστάθηκε το 2008, από μια ανεξάρτητη ομάδα
νέων ανθρώπων, που δεν έχουν, δεν είχαν και δεν θα έχουν καμία σχέση με κομματικούς
σχηματισμούς.

Σκοπός της δεν είναι άλλος από τη συνέχιση του αγώνα ενάντια στην τουρκική κατοχή,
τη διατήρηση της μνήμης των ηρώων μας και τη μεταλαμπάδευση των μηνυμάτων της
θυσίας τους.

Φέτος 20 χρόνια μετά είμαστε πανέτοιμοι να γράψουμε ιστορία πραγματοποιώντας
εις μνήμη των ηρώων μας.
20 χρόνια μετά… Βερολίνο – Λευκωσία.


Καλούμε όλο τον κόσμο και στη φετινή μας εκδήλωση, η οποία θα ξεκινά από εκεί
που επανενώθηκε μια άλλοτε μοιρασμένη πατρίδα.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων :

12 Ιουλίου / Διάσκεψη Τύπου
15 Ιουλίου / Αναχώρηση αποστολής
16 Ιουλίου / Έναρξη «Πορείας Ελευθερίας» Βερολίνο-Πράγα
17 Ιουλίου / Πράγα-Βουδαπέστη
18 Ιουλίου / Βουδαπέστη-Βελιγράδι
19 Ιουλίου / Βελιγράδι-Σόφια
20 Ιουλίου / Σόφια-Προμαχώνας-Σιδηρόκαστρο-Σέρρες-Θεσσαλονίκη-Εκδήλωση
21 Ιουλίου / Θεσσαλονίκη-Βεργίνα-Βόλος-Πορταριά-Εκδήλωση
22 Ιουλίου / Πορταριά-Θερμοπύλες-Αθήνα
23-24 Ιουλίου / Επισκέψεις Ακρόπολη-Μουσείο Ακρόπολης- Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη-
Πολεμικό Μουσείο-Εκδήλωση
25 Ιουλίου / Αναχώρηση αποστολής από Αθήνα
27 Ιουλίου / Επίσημη υποδοχή αποστολής στο λιμάνι Λεμεσού
29 Ιουλίου / Διάσκεψη Τύπου
30 Ιουλίου / Μεγάλη πορεία από όλες τις πόλεις προς το κοιμητήριο-
Εκδήλωση στον δήμο Παραλιμνίου- ΛήξηΓια όσους θέλουν να μιλήσουν στα παιδιά τους για το ιστορικό της θυσίας των Ισαάκ και Σολωμού:

https://www.youtube.com/watch?v=-yAKk624_-U

Μέχρι τις 25 Ιουλίου (αναχώρηση της πορείας από Αθήνα) ΔΕΝ θα υπάρξουν άλλες αναρτήσεις. Μένουμε συντονισμένοι και στηρίζουμε την πρωτοβουλία των Ελλήνων αδερφών μας από την Κύπρο.

20 χρόνια από την θυσία του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού.
Πορεία Ελευθερίας.


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το οδοιπορικό με μοτοσικλέτες από το Βερολίνο μέχρι την Κύπρο εις μνήμη των ηρωομαρτύρων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, οι οποίοι δολοφονήθηκαν άνανδρα από τους Τούρκους το καλοκαίρι του 1996.

Ένας από τους σταθμούς της πορείας θα είναι και η πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, η Θεσσαλονίκη, στις 20 Ιουλίου 2016, ημέρα της θλιβερής επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.Κατά την παρουσία μας στη Θεσσαλονίκη θα δώσουμε δημοσιογραφική διάσκεψη στο οίκημα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Νικηφόρου Φωκά 1, έναντι Λευκού Πύργου) στις 18:30.

Στη συνέχεια θ'ακολουθήσει εκδήλωση στην αίθουσα του Ενοριακού Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης (έναντι Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου Παλαμά) στις 19:30, στην οποία θα μιλήσει ο  Θεοφάνης Μαλκίδης. Επίσης, θα υπάρξει παρουσίαση του έργου της Πρωτοβουλίας Μνήμης και θα προβληθεί σύντομο βίντεο.

Θα θέλαμε, λοιπόν, να σας καλέσουμε να στηρίξετε την εκδήλωσή μας, ούτως ώστε να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρωομαρτύρων μας και να διατρανώσουμε την αποφασιστικότητά μας για απελευθέρωση των κατεχόμενων εδαφών της Κύπρου.

Με εκτίμηση,
Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016

Στη Θράκη υπάρχει μόνο το Τουρκικό Προξενείο;Θ. Μαλκίδης 

Στη Θράκη υπάρχει μόνο το Τουρκικό Προξενείο; 


Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΧΡΟΝΟΣ»
Το Τουρκικό Προξενείο, τα Σεπτεμβριανά του 1955 και η Ειδική Οικονομική Ζώνη

Ήρθε καιρός να συζητήσουμε για το ρόλο των προξενικών αρχών και κατά πόσο ορισμένες ενέργειες εμπίπτουν στις διεθνείς συμβάσεις, αλλά και στην πολιτική ηθική, 
ανέφερε ο Θ. Μαλκίδης

«Διπλωματικές και πολιτικές συνιστώσες της δραστηριότητας του γενικού προξενείου της Τουρκίας στην Κομοτηνή», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γόρδιος
Θυμίζοντας το ρόλο του Τουρκικού Προξενείου στα "Σεπτεμβριανά" του 1955 στην Κωνσταντινούπολη και επικρίνοντας σήμερα την ανάμειξή του σε θέματα οικονομικά της χώρα μας με την προσπάθεια να ηγηθεί στο εγχείρημα εδραίωσης στη Θράκη Ειδικής Οικονομικής Ζώνης, ο Θεοφάνης Μαλκίδης υπογράφει το πρώτο βιβλίο για την τουρκική προξενική αρχή με έδρα την Κομοτηνή. 

«Διπλωματικές και πολιτικές συνιστώσες της δραστηριότητας του γενικού προξενείου της Τουρκίας στην Κομοτηνή» είναι το πρώτο βιβλίο που αφορά στο προξενείο της Τουρκίας στην πόλη μας, το οποίο γράφτηκε για συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους μίλησε στην εφημερίδα  «Χρόνος» ο κ. Μαλκίδης. 

«Το πρώτο ζήτημα είναι το γεγονός ότι παρότι αναφερόμαστε σε μία προξενική αρχή, εντούτοις υπάρχουν προβλήματα που  μας προβληματίζουν.  Ήρθε καιρός να συζητήσουμε για το ρόλο των προξενικών αρχών και κατά πόσο ορισμένες ενέργειες εμπίπτουν στις διεθνείς συμβάσεις αλλά και στην πολιτική ηθική». 

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ

Η πολιτική που ακολουθεί, για πολλές δεκαετίες, η Τουρκία για τη Θράκη, μέσω του Γενικού της προξενείου στην Κομοτηνή, είναι ξεκάθαρα εθνικιστική.  Η λειτουργία της Τουρκικής προξενικής αποστολής και ο προκλητικός τρόπος επέμβασής της σε οποιοδήποτε θέμα, πέρα του δεδομένου ότι αμφισβητεί την Ελληνική εθνική κυριαρχία, επιδρά καταλυτικά και στη στάση των μουσουλμανικών μειονοτήτων. Το Τουρκικό Προξενείο αποτελεί ένα μηχανισμό που παρεμβαίνει σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, θρησκευτικής, ζωής στη Θράκη, και διαμορφώνει ένα διχαστικό περιβάλλον στην περιοχή.