Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Όσοι Ζωντανοί ! Θεσσαλονίκη 8 Σεπτεμβρίου 2018
Θ. Μαλκίδης : <<Το αίτημα του Ελληνικού Λαού είναι η υπεράσπιση της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και των Εθνικών μας συμφερόντων με σεβασμό στην Ιστορία και την Αλήθεια, την Εθνική αξιοπρέπεια , την συνέχεια και το ΜΕΛΛΟΝ μας ως ΕΘΝΟΥΣ>>

<<Όσοι Ζωντανοί ! >>

Θεσσαλονίκη 8 Σεπτεμβρίου 2018 !