Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019

Ψηφίζοντας και εφαρμόζοντας την Κλοπή...Οι τωρινοί που τάχα δεν ψήφισαν και που θα <<σεβαστούν και θα εφαρμόσουν τη Συμφωνία>> και οι προηγούμενοι που ψήφισαν και τους επαινούν.....Ψηφίζοντας και  εφαρμόζοντας την Κλοπή...