Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Βιβλίο για τον ΠΟΝΤΟ- Εκδηλώσεις για τη Γενοκτονία των Ελλήνων


Θεοφάνης ΜαλκίδηςΠΟΝΤΟΣ

 


Πολιτιστικός Σύλλογος Νίψας

Μάιος 2015 

Είναι γεγονός ότι ένα ιδιαίτερο στοιχείο της ανθρωπολογίας αποτελεί η μνήμη. Μνήμη που συνδέεται με τις γενιές που προηγήθηκαν, με όμορφες και δύσκολες στιγμές, με ανθρώπους, με τόπους και αντικείμενα που είτε χάθηκαν δια της "φυσικής"οδού, είτε αποκόπηκαν από τους δημιουργούς τους με βίαιο τρόπο. Για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, η μνήμη αποτέλεσε στοιχείο της παρούσας και της μεταθανάτιας ζωής, τρόπος συλλογικού βίου, στοιχείο σεβασμού της ζωής που υπήρξε και που θα συνεχισθεί σε άλλη διάσταση. Μία ιδιαίτερη στιγμή της νεώτερης ιστορίας μας και της κοινωνικής και ανθρωπολογικής μας συγκρότησης, είναι η βίαιη διακοπή της μακραίωνης ελληνικής παρουσίας από τον Πόντο και τις υπόλοιπες πατρίδες της καθ' ημάς Ανατολής.

Η ιστορική όμως αυτή πορεία εξαφανίστηκε γιατί έπρεπε να υπάρξει λήθη, αυτό συνιστούσαν οι “ιθύνοντες” και κάθε κίνηση, δημοσίευση, δραστηριότητα για τον Πόντο έπρεπε να εξαφανιστεί. Η υπογραφή του ελληνοτουρκικού συμφώνου φιλίας το 1930, το κλίμα που κυριάρχησε την ίδια δεκαετία, που μέχρι και ψεύτικο σπίτι του δήμιου των Ελλήνων Κεμάλ εφευρέθηκε, η κοινή ένταξη Ελλάδας και Τουρκίας στο ΝΑΤΟ το 1952, η επτάχρονη χούντα που έκλεισε προσφυγικούς συλλόγους και απαγόρευσε βιβλία για τη Γενοκτονία, ήταν οι επόμενοι σταθμοί στο πρόγραμμα αλλοίωσης και παραχάραξης της ιστορικής αλήθειας και μνήμης. Μέσα σ' αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό περιβάλλον μεγάλωσε η δεύτερη και τρίτη γενιά, την ώρα που η πρώτη γενιά είτε "έφευγε". Και έμειναν οι προσφυγικοί σύλλογοι να διατηρήσουν το πολιτισμικό και ιστορικό φορτίο, με δύο μόνο μέσα που “επιτρεπόταν”: το χορό και το τραγούδι.

Η προσφυγική διανόηση, οι ερευνητές της δεύτερης και της τρίτης γενιάς αντιλήφθηκαν όμως ότι δεν μπορεί να επιβιώσει η ιστορία και ο πολιτισμός με ελάχιστα στοιχεία. Γι ' αυτό και συντελέστηκε η “επανάσταση” της δεκαετίας του 1980 και του 1990 φέρνοντας μία κοσμογονική αλλαγή. Αρχικώς με τον Πόντο και στη συνέχεια με την Μικρά Ασία, με την Θράκη, με την Καππαδοκία, επανήλθε το αίτημα για επαναφορά της ιστορίας στο προσκήνιο και στη συνέχεια με το εγχώριο και διεθνές αίτημα που αφορά την αναγνώριση της Γενοκτονίας.

Το βιβλίο για τον ΠΟΝΤΟ αποτελεί μία προσπάθεια επαναφοράς της μνήμης, συνέχειας του αγώνα και της προσπάθειας για την αλήθεια, που έχει ως αντικείμενο τον Πόντο. Η παρούσα έκδοση όπως άλλωστε και πολλές άλλες, εντάσσεται στην άνευ προηγουμένου κινητικότητα για τον Πόντο (και τις άλλες πατρίδες των προγόνων μας).Αυτή η διαρκής προσπάθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι φανερό ότι έχει δραστηριοποιήσει και συγκινήσει χιλιάδες ανθρώπους, που ασχολούνται με ένα ζωντανό ζήτημα.

Βρισκόμαστε σε μία ιδιαιτέρως σημαντική περίοδο για την ιστορία και την πολιτική στον Εύξεινο Πόντο και η υπόμνηση της ιστορικής παρουσίας και διαδρομής των Ελλήνων και του σχεδίου εξόντωσής τους, αποτελεί ιδιαίτερο καθήκον και χρέος.

Αυτό επιτελεί και η έκδοση του βιβλίου για τον Πόντο, το οποίο υλοποιήθηκε με την αποκλειστική συνδρομή του Πολιτιστικού Συλλόγου Νίψας Έβρου. Ενός προσφυγικού συλλόγου ο οποίος, όπως και τόσοι άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν κατανοήσει ότι η γνώση αποτελεί πραγματικό εφόδιο για τη ζωή. Το βιβλίο αφιερώνεται με συγκίνηση και αγάπη στη μνήμη των ανθρώπων μας, οι οποίοι έφτασαν ως πρόσφυγες, ορφανοί, φτωχοί, αλλά περήφανοι και αξιοπρεπείς στην ελλαδική γη. Σ΄αυτούς και σ΄ αυτές που αφού ανέβηκαν το Γολγοθά προσδοκούν την Ανάσταση.

Ο Θε­ο­φά­νης Μαλ­κί­δης γεν­νή­θη­κε στην Α­λε­ξαν­δρού­πο­λη, α­πό γο­νείς πρό­σφυ­γες, α­πό την Αδρια­νού­πο­λη της Α­να­το­λι­κής Θρά­κης, Εί­ναι δι­δά­κτωρ κοι­νω­νι­κών ε­πι­στη­μών και μέ­λος της Διε­θνούς Έ­νω­σης Α­κα­δη­μα­ϊ­κών για τη Με­λέ­τη των Γε­νο­κτο­νιών η ο­ποί­α το 2007 α­να­γνώ­ρι­σε, τη Γε­νο­κτο­νί­α των Ελ­λή­νων, των Αρ­με­νί­ων και των Ασ­συ­ρί­ων.

Τα κείμενά του έ­χουν με­τα­φρα­σθεί στην αρ­με­νι­κή, αγ­γλι­κή, γαλ­λι­κή, ιτα­λι­κή, ι­σπα­νι­κή, ρω­σι­κή, τουρ­κι­κή, ρουμανική και αλ­βα­νι­κή γλώσ­σα, έχει μεταφράσει στην ελληνική γλώσσα, βιβλία για τη Γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων, ενώ έ­χει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει, ­εκτός και ε­ντός Ελ­λά­δας, εισηγήσεις για το ζή­τη­μα της Γε­νο­κτο­νί­ας των Ελ­λή­νων και των Αρ­με­νί­ων, σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις. Για τη δρα­στη­ριό­τη­τά του στο ζήτημα της ανάδειξης της Γενοκτονίας των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, καθώς και  θεμάτων του Ελληνισμού, έ­χει τιμηθεί από διάφορους φορείς, τό­σο στο ε­σω­τε­ρι­κό ό­σο και το ε­ξω­τε­ρι­κό.


 
Θεοφάνης ΜαλκίδηςΟι αναγνωρίσεις της γενοκτονίας των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων συνεχίζονταιΗ αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων από το Δήμο Willoughby του Σίδνευ της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία αποτελεί μία ακόμη σημαντική ημέρα στην προσπάθεια αναγνώρισης της Γενοκτονίας. Η αναγνώριση αποτελεί μία ακόμη νίκη της αλήθειας των λαών, που δολοφονήθηκαν από το Οθωμανικό κράτος και τη συνέχειά του την Κεμαλική Τουρκία. Μίας Γενοκτονίας που μετά από μαζική βία, συλλήψεις γυναικών και παιδιών, βίαιους εξισλαμισμούς, πορείες θανάτου, μαζικές δολοφονίες, διώξεις, εκτοπίσεις, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.000.000 Έλληνες, 1.500.000 Αρμένιους και 500.000 Ασσύριους.

Το σχέδιο μαζικής βίας εξαφάνισε την παρουσία του ελληνικού, αρμενικού και ασσυριακού λαού και οδήγησε εκατομμύρια ανθρώπους στο θάνατο και την προσφυγιά. Στη συνέχεια, η τραγωδία, ενός σημαντικού και ιδιαίτερης αξίας μέρους των λαών αυτών, συνδυάστηκε με την καταστροφή και τον ακρωτηριασμό της μνήμης και της ταυτότητας, με την άρνηση, το ψεύδος και την προπαγάνδα.


Η απόφαση και του Δήμου του Willoughby να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία αποτελεί μία ιστορικής σημασίας σημαντική πρωτοβουλία και μία ακόμη δικαίωση των αγώνων Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων σε όλον πλανήτη. Ο αγώνας έχει αποτέλεσμα!ΤΟ ΨΉΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΈΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:1. To Δημοτικό Συμβούλιο του Willoughby αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, Ελλήνων και των Ασσυρίων πληθυσμών από την Οθωμανική κυβέρνηση μεταξύ του 1915 και του 1922 και καταδικάζει αυτές και όλες τις άλλες πράξεις γενοκτονίας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, όπως την πράξη της μισαλλοδοξίας.

2.Το Δημοτικό Συμβούλιο του Willoughby συμφωνεί με την ανάλυση του Κοινοβουλίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στις 17 Απριλίου 1997 η οποία:

1.αναγνωρίζει και καταδικάζει τη γενοκτονία των Αρμενίων από την Οθωμανική κυβέρνηση μεταξύ του 1915 και του 1922, και με την οποία ορίστηκε η 24η του Απριλίου κάθε έτους ως ημέρα μνήμης των 1.500.000 Αρμενίων που έπεσαν θύματα της πρώτης γενοκτονίας του εικοστού αιώνα

2.Αναγνωρίζει ότι Ασσύριοι και Έλληνες υποβλήθηκαν σε ποιοτικά παρόμοιες γενοκτονίες από την τότε Οθωμανική κυβέρνηση μεταξύ 1915 και 1922

3. Επαναβεβαιώνει την καταδίκη της Γενοκτονίας των Ασσυρίων, των Αρμενίων και των Ελλήνων, και όλες τις άλλες πράξεις γενοκτονίας όπως τη μισαλλοδοξία

4. Αναγνωρίζει τη σημασία του να θυμόμαστε και μαθαίνουμε από τέτοια σκοτεινά κεφάλαια στην ιστορία της ανθρωπότητας για να εξασφαλιστεί ότι τα εν λόγω εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν επιτρέπεται να επαναληφθούν

5. Αναγνωρίζει και αποτίει φόρο τιμής στη συμβολή των στρατιωτών από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (Anzac) σ που βοήθησαν τους επιζώντες της γενοκτονίας και

6. Αναγνωρίζει τη σημαντική ανθρωπιστική συμβολή και ανακούφιση γίνονται από τους ανθρώπους της Νέας Νότιας Ουαλίας για τα θύματα και τους επιζώντες της γενοκτονίας.

That:

1.Willoughby City Council recognises the genocide of the Armenian, Greek and Assyrians peoples by the then Ottoman Government between 1915 and 1922 and condemns these and all other acts of genocide and crimes against humanity as the ultimate act of intolerance.2.Willoughby City Council endorses the resolution of the NSW Parliament on 17 April 1997 that it: 1.recognises and condemns the Genocide of the Armenians by the then Ottoman Government between 1915 and 1922, and designated 24 April of every year thereafter as a day of remembrance of the 1.5 million Armenians who fell victim to the first genocide of the twentieth century;

2.recognises that Assyrians and Greeks were subjected to qualitatively similar genocides by the then Ottoman Government between 1915 and 1922;

3.reaffirms its condemnation of the genocide of the Assyrians, Armenians and Greeks, and all other acts of genocide as the ultimate act of intolerance;

4.recognises the importance of remembering and learning from such dark chapters in human history to ensure that such crimes against humanity are not allowed to be repeated;

5.acknowledges and pays tribute to the contribution of the Anzac servicemen who aided the survivors of the genocide; and

6.acknowledges the significant humanitarian relief contribution made by the people of New South Wales to the victims and survivors of the genocide.


 
Aκούστε την εκπομπή για τον ΠΟΝΤΟ του Θ. Μαλκίδη και του Δ. Κολιού στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Μάξιμουμ 93, 6 FM
 
 
 
' 
 
Εκδηλώσεις για τη Γενοκτονία
 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ
 
 
Σύλλογος Ποντίων Βερολίνου
ΥΨΗΛΑΝΤΗΔΕΣ
Πρόγραμμα

Σάββατο: 16.05.2015
19:00 Uhr Ομιλία και συζήτηση με εισηγητή τον Δρ. Θεοφ. Μαλκίδη
«Η Γενοκτονία ως διεθνές ζήτημα»
στην μνήμη της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού
«19η Μαϊου. Δεν ξεχνώ. Αφηγήσεις» σε σκηνοθετκή
επιμέλεια του Γιάννη Γεωργιάδη
Beethoven-Schule Barbarastr. 9
12249 * Berlin-Lankwitz
Κυριακή: 17.05.2015
11:00 Uhr Επιμνημόσυνη δέηση στην Ελληνική ορθόδοξη
Εκκλησία και ομιλία με τον Δρ. Θεοφάνη Μαλκίδη.
Mittelstr. 32 * 12167 Berlin

 
13:00 Uhr Κατάθεση στεφάνου προς τιμήν των θυμάτων
στο Μνημείο Neue Wache
Unter den Linden 4 * 10117 Berlin
14:30 Uhr Προσφορά παραδοσιακών, ποντιακών εδεσμάτων
στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κεντρο
Mittelstr. 33 * 12167 Berlin
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου & ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στη διάλεξη που θα δώσει,
ο Διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών, Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών, για τη Μελέτη των Γενοκτονιών, η οποία το 2007 αναγνώρισε, τη Γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων,
κ. Θεοφάνης Μαλκίδης,
με θέμα : "Το εθνικό και διεθνές αίτημα για τη Γενοκτονία"
Τη Δευτέρα, 18 Μαίου 2015, ώρα 20:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου («Δημήτριος Καλλιέρης»), Αλέκου Παναγούλη 13, στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
 
Με τιμή


Νικόλαος Ι. Μελετίου
        
  Δήμαρχος Ασπροπύργου                         Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.
Μελέτιος Ι. Μπουραντάς                                     Δημοτικός Σύμβουλος                                                         Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου
 
ΑΓΡΙΝΙΟ
 
 Δήμος Αγρινίου- Σύλλογος Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας
 
Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Κωνσταντίνου
 
Τρίτη 19 Μαίου 8 μμ
 
Ομιλητής: Θ. Μαλκίδης
 
 
ΛΑΡΙΣΑ
 
Σύλλογος Ποντίων Ν. Λάρισας
 
Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο
 
Λάρισα 22 Μαίου
 
Ομιλητής: Θ. Μαλκίδης
 

 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ