Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Οι εκλογές στην Τουρκία και ο Ελληνισμός

 


Θεοφάνης Μαλκίδης 


Η Κωνσταντινούπολη, η Αγία Σοφία, η Ύβρις, οι εκλογές στην Τουρκία και ο Ελληνισμός της Αντίστασης.  


Η συνέντευξη στην Άλφα Τηλεόραση