Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Ο Ελληνισμός μπορεί!

απολυτήρια


Θεοφάνης Μαλκίδης 


Ο Ελληνισμός της αντίστασης απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό ! 


 Ο Ελληνισμός μπορεί !


Η συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Μετρόπολις Θεσσαλονίκης Μακεδονίας Στο 1: 52: 14