Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

Μακεδονία σκέτη....

 Όπως βλέπουμε πέντε χρόνια μετά τις Πρέσπες,  μας έμεινε μόνο ένα κόμμα  που διαλύεται


 και η Μακεδονία των Σκοπίων κατοχυρωμένη παντού.....