Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Για τον Ελληνισμό της αξιοπρέπειας, της αντίστασης, του αυτοσεβασμού, του λόγου και του έργου


Θεοφάνης Μαλκίδης 


Για τη  χώρα μου, όπως γράφει ο Ελύτης, που  είναι μικρή σε έκταση χώρου, αλλά απέραντη σε έκταση χρόνου.

Για τον Ελληνισμό της αξιοπρέπειας, της αντίστασης,  του αυτοσεβασμού, του λόγου και του έργου.

Η συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Μετρόπολις Θεσσαλονίκης Μακεδονίας  Στο  1:48:25