Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Υπάρχει και ο λόγος της Μακεδονίας, ο λόγος του Ελληνισμού

 

Θ.Μαλκίδης στη Γιορτή Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο: «Η προηγούμενη κυβέρνηση έβγαλε το μακεδονικό αγώνα εκτός ύλης, η νυν συνεχίζει την πρακτική των προηγουμένων»

Θεοφάνης Μαλκίδης 


Υπάρχει και ο λόγος της Μακεδονίας, ο λόγος του Ελληνισμού.


Η συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Μετρόπολις Θεσσαλονίκης Μακεδονίας .Στο 111: 40