Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας και η καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης από το Δήμο Μεσσήνης της ΙταλίαςΗ αναγνώριση της Γενοκτονίας και η καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης από το Δήμο Μεσσήνης της Ιταλίας

Με σχετικό  ψήφισμα  (ν. 826/2017 της 5ης Δεκεμβρίου 2017) που αποτελεί πράξη αλληλεγγύης προς την τοπική Ελληνική Κοινότητα της πόλης,  γίνεται  η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου», η 19η Μαΐου, με ομόφωνη απόφαση της Τοπικής Διοίκησης του Δήμου Μεσσήνης. 


Istituzione del “giorno della memoria del genocidio dei Greci del Ponto” 19 Maggio di ogni anno (Delibera G. M. Città di Messina n. 826/2017).

DELIBERA-826-2017-GIORNO-MEMORIA-GRECI-PONTO_Pagina_1