Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

Για το Μακεδονικό και το Μεταναστευτικό (ομιλία)

 

Ακριβώς δύο χρόνια πριν προσκεκλημένος  της Ομάδας Πολιτών Σκύδρας (που είχε συσταθεί με σκοπό την αποτροπή της δημιουργίας hot spot στα όρια του Δήμου Σκύδρας) μίλησα  στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης (δείτε εδώ)με θέμα: «από το Μακεδονικό  στο  Μεταναστευτικό ». 

Με τη συμπλήρωση τριών ετών  από την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών και την απειλή από την Τουρκία, διακόσια χρόνια μετά το 1821 και εκατό χρόνια μετά το 1922, θυμίζουμε σημαντικά ζητήματα. Με πολιτικό λόγο και έργο ο Ελληνισμός μπορεί! 

Η ομιλία