Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

Από τη Γη στον Ουρανό

 

Ρώτησαν κάποτε την αυτοκράτειρα Θεοδώρα, τη σύζυγο του Ιουστινιανού, γιατί τιμούσε περισσότερο από τον πατέρα της τον πνευματικό της Ιωαννίκιο, αναφέροντας πάντα το όνομά του με δάκρυα στα μάτια, παρόλο που είχαν περάσει πολλά χρόνια από τον θάνατό του. Κι η ευσεβής αυτοκράτειρα αποκρίθηκε: "Γιατί ο πατέρας μου, φέρνοντάς με στη ζωή, με έκανε να κατεβώ από τον Ουρανό στη γη, ενώ ο Ιωαννίκιος, με τις συμβουλές του και το άγιο παράδειγμά του, με κάνει να αναβαίνω από τη γη στον Ουρανό".