Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

Χρειάζονται ἀλήθειες ἀκόμη καί γιά νά πεῖς ψέματα....

 

 

Τό πινέλο τοῦ ζοφεροῦ δέν πιάνει ποτέ στό μαῦρο. 

Χρειάζονται ἀλήθειες ἀκόμη καί γιά νά πεῖς ψέματα, 

 

 

Οδυσσέας  Ἐλύτης.