Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Αντίσταση στην προπαγάνδα, στο ψεύδος και την κλοπή

 


Θεοφάνης Μαλκίδης 


Μακεδονία- Ελληνισμός: αντίσταση στην προπαγάνδα, στο ψεύδος και την κλοπή 


Η συνέντευξη στην τηλεόραση Αλέρτ Η συνέντευξη από την αρχή του βίντεο