Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Και λευτερωθήκαμε

 


"Και λευτερωθήκαμεν από τους Τούρκους και σκλαβωθήκαμεν εις ανθρώπους κακορίζικους, όπου ήταν η ακαθαρσία της Ευρώπης..."


Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα