Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024

Ψέµατα <<Τα τελευταία τούτα χρόνια στον τόπο αυτό ειπώθηκαν τα χειρότερα ψέµατα της Ιστορίας.


Ειπώθηκαν ψέµατα που ντράπηκαν και τα ίδια, µια και δεν ντρέπονταν τα στόµατα που τα ’λεγαν. 

Έγινε πολλή κατάχρηση στόµφου, φτηνού λυρισµού, πολλή σπατάλη άχρηστης φιλοπατρίας..>>


 (Μενέλαος Λουντέµης – “Οδός Αβύσσου, αριθµός Ο”)