Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

και οι πέτρες και τα μάρμαρα μιλούν για την Μακεδονία.

 


Σ’ αυτόν τον ιστορικό Τόπο, σ’ αυτόν τον ιστορικό Χώρο, ακόμα και οι πέτρες μιλούνε για την Μακεδονία. 

Σ’ αυτόν τον Χώρο που ακόμα και οι πέτρες και τα μάρμαρα μιλούν για την Ελλάδα, δεν μπορούν να σιωπούν οι ζωντανοί για την Μακεδονία.


Η ομιλία μου στο συλλαλητήριο στη Βεργίνα