Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021

Να μη λησμονήσουμε τα αγαπημένα μας κεκοιμημένα πρόσωπαΤo μεθεπόμενο Σάββατο είναι Ψ υ χ ο σ ά β β α τ ο. Να μη λησμονήσουμε τα αγαπημένα μας και πεφιλημένα πρόσωπα, τους κεκοιμημένους.

Οι Άγιοι έχουν πει ότι τα μνημόσυνα βοηθούν τη ψυχή πάρα πολύ .