Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021

Ελλάδα δεν πουλάω....


Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι


<<Ελλάδα δεν πουλάω, νοικοκυραίγοι μου. 


Τέτοιον αγαθόν πολυτίμητον δεν έχω εις την πραμάτειαν μου... 

Μα και να τό’ χα, δεν τό’ δινα κανενός...'>>

Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι
~ Στρατηγός Ιωαννής Μακρυγιάννης