Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Τρίπολη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
 ''Όταν εμβήκα εις την Τριπολιτζά με έδειξαν εις το παζάρι τον πλάτανο όπου εκρέμαγαν τους Έλληνας, αναστέναξα και είπα: Αϊτε, πόσοι απ’ το σόγι μου κι από το έθνος μου εκρεμάσθησαν εκεί; Καί εδιέταξα καἰ τὀν έκοψαν.'' ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ


(Στ' απομνημονεύματά του κατἀ τἠν είσοδο του στἠν Τρίπολη)