Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

Άσκηση όλων των δικαιωμάτων μας και πλήρης εθνική κυριαρχία σε γη , αέρα και θάλασσα !

 

Θεοφάνης Μαλκίδης 


Άσκηση όλων των δικαιωμάτων μας  και πλήρης εθνική κυριαρχία σε γη , αέρα και θάλασσα !


Ο Ελληνισμός δεν έχει να συζητήσει κάτι με την κατοχική Τουρκία, ενόσω υφίσταται η σημερινή κατάσταση και βεβαίως δεν μπορεί  να  διαπραγματευτεί οτιδήποτε !  

Ο Ελληνισμός απαιτεί αντίσταση στον τουρκικό επεκτατισμό, πλήρης άσκηση όλων των δικαιωμάτων του  και πλήρης εθνική κυριαρχία σε γη , αέρα και θάλασσα !


Η συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΆΛΦΑ