Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

Ένωση 15η Γενάρη 1950. Μέρα γιορτής, μέρα τιμής της αμεσοδημοκρατικής έκφρασης του 

προαιώνιου πόθου μας.

ΜΙΑ ΛΕΞΗ

Μία λέξη μόνο, με έξι γράμματα, έμεινε για να θυμίζει εκείνη τη μέρα. Μία λέξη για την πιο ιερή ιδέα των λαών και των ανθρώπων που όσα κι αν ήρθαν, όσα κι αν έρθουν, θα θυμίζει εκείνη την υπογραφή, εκείνη την Πίστη. Τον λόγο του ανθρώπου. Μία λέξη μόνο. Κάποτε, βαθιά στο μέλλον. 

Ίνα πάντες ΕΝ ΩΣΙΝ. ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ.