Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Σκύλλα και Χάρυβδη , Συμπληγάδες Πέτρες , Σειρήνες, Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες

 

 


Θ. Μαλκίδης  

Ο Ελληνισμός ανάμεσα σε Σκύλλα και Χάρυβδη, Συμπληγάδες Πέτρες, Σειρήνες, Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες ή όπως έγραψε ο Ελύτης για το <<Άξιον Εστί>>,  


<<....η μοίρα της Ελλάδας ανάμεσα στα άλλα έθνη ήταν ότι και η μοίρα του ποιητή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους..... τους ανθρώπους του χρήματος και της εξουσίας...>>