Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

Γεώργιος Καραϊσκάκης

 


Ενωθήτε δια την πατρίδα, αδελφωθήτε δια την πίστιν και ορκισθήτε δια τον εξολοθρευμόν του τυράννου, του μόνου εχθρού της πίστεως και της πατρίδος....Στρατηγός και αετός της Ρούμελης Γεώργιος Καραϊσκάκης