Σάββατο 1 Απριλίου 2023

1η Απριλίου 1955

 


«ΑΝΑΠΟΛΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ


Τί γενιὰ ἦταν ἐκείνη τοῦ πενήντα πέντε,

τί Ἑλληνικὴ γενιὰ ἦταν ἐκείνη τοῦ πενήντα πέντε». Κώστας Μόντης