Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Με δύο λέξεις Η Ελληνική Ιστορία της Αντίστασης, του Θάρρους, της Ανδρείας, της Ποίησης, του Κάλλους, της Ελευθερίας, με δύο λέξεις : Ευαγόρας Παλληκαρίδης