Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

Νέμεσις

 


Το ημερολόγιο έγραφε 15 Μαρτίου του 1921 όταν συντελέστηκε η εκτέλεση του Ταλαάτ Πάσα, του δήμιου του αρμενικού έθνους. Ήταν μια πράξη απόδοσης δικαιοσύνης και όχι μια πράξη εκδίκησης.Το σχέδιο Νέμεσις που οργανώθηκε και εκτελέστηκε από το αρμενικό κόμμα Ντασνακτσουτσιουν είχε ως στόχο την αποκατάσταση της Θείας δίκης.


Οι ενορχηστρωτές της γενοκτονίας δεν έπρεπε να μείνουν ζωντανοί. Και πιστέψτε με αν και υπήρχαν πολλοί εθελοντές, λίγοι είχαν την τόλμη να πράξουν το δέον γενέσθαι. 102 χρόνια μετά ευχαριστούμε τον ήρωα μας! Σογομων Τεχλιριαν, ήρωα της Αρμενίας.