Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

THIS IS A CALL FOR YOUR HELP AND ACTION FOR MACEDONIA

Please take just a few short moments to support this. Please also forward this message to your mailing lists.A campaign has been started to make everyone aware of the one and only realand true Macedonia which is one of the three northern provinces of Greece.It is time for Hellenes and phil-Hellenes worldwide to unite and protectour Macedonia. This is our chance. If we don't raise our voice now, we may aswell stay silent forever.One part of this campaign is to spread a hand-out/poster such that itreaches every corner of the world. This hand-out/poster is available at: http://www.macedoniaontheweb.eu/en .Please print, copy, post and forward this hand-out/poster to everyone youknow.The second part of this campaign is to sign your name to a petition. Thiscan be done by going to: http://www.macedoniaontheweb.eu/en/petition andentering the information requested.Please also ask your relatives, friends, and associations/organizations tosign. Associations can sign in this link: http://www.macedoniaontheweb.eu/en/supporters .Αγαπητοί Συμπατριώτες και φιλέλληνες,Ευχόμαστε αυτή η αφίσσα να φτάσει σε κάθε γωνιά της γης:http://www.macedoniaontheweb.eu/en
Είναι καιρός πλέον οι Έλληνες να ενωθούμε και να υπερασπιστούμε τη Μακεδονία μας. Αυτή η προσπάθεια είναι η ευκαιρία που αποζητούμε. Εάν δεν υψώσουμε τη φωνή μας τώρα πρέπει να σιωπήσουμε για πάντα.Σας παρακαλούμε πηγαίνετε στην ιστοσελίδα της αίτησηςhttp://www.macedoniaontheweb.eu/en/petitionκαι προσθέσετε το όνομά σας για να υποστηρίξετε την καμπάνια. Επίσης προωθείστε την αίτηση και στους συλλόγους σας και τις οργανώσεις σας πουμπορούν να υπογράψουν στην εξής διεύθυνση:http://www.macedoniaontheweb.eu/en/supporters .Σας παρακαλούμε προωθείστε την αφίσσα στους φίλους σας, γνωστούς καισυγγενείς. Nina Gatzoulis President of the Committee of World Pan-Macedonian Associations