Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Ο Ρωσικός στρατός και το σχέδιο πόλης της Αλεξανδρούπολης.

 

Ο Ρωσικός Στρατός και η Αλεξανδρούπολη. Феофанис Малкидис- Александруполи.Θεοφάνης Μαλκίδης
Ο Ρωσικός Στρατός στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο 1877-1878 και η Αλεξανδρούπολη


Το παρακάτω κείμενο του Θεοφάνη Μαλκίδη στην ελληνική και στη ρωσική γλώσσα συμπεριλήφθηκε στο επίσημο πρόγραμμα τελετής αποκαλυπτηρίων του μνημείου- Αλεξανδρούπολη 28 Οκτωβρίου 2011- για τους Ρώσους αξιωματικούς και στρατιώτες που πέθαναν στην Αλεξανδρούπολη το 1878.

Η κήρυξη του πολέμου από τη Ρωσία στο Οθωμανικό κράτος την 11η Απριλίου 1877 αποτέλεσε καθόρισε σημαντικά τις εξελίξεις στα Βαλκάνια.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στην περιοχή της Πλέβνα η οποία αποτελούσε το κλειδί για την είσοδο του ρωσικού στρατού στο νότιο μέρος της Βαλκανικής χερσονήσου. Η αντίσταση του Οθωμανικού στρατού δεν ήταν αρκετή για να ανακόψει τη κάθοδο των Ρώσων, με αποτέλεσμα εννέα μήνες αργότερα, στις 10 Ιανουαρίου 1878, ο στρατηγός Σκόβελεφ με το επιτελείο του εισέρχεται στην Αδριανούπολη.

Η προέλαση του Ρωσικού στρατού συνεχίζεται και λίγο αργότερα τα στρατεύματα φτάνουν στον Άγιο Στέφανο, προάστιο της Κωνσταντινούπολης, πρωτεύουσας τότε του Οθωμανικού κράτους. Αυτό ανάγκασε τους Οθωμανούς Τούρκους να ζητήσουν ανακωχή με τους Ρώσους, ανακωχή η οποία υπογράφτηκε την 31η Ιανουαρίου 18 Ιανουαρίου, ενώ την 19η Φεβρουαρίου ακολούθησε η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η οποία δημιούργησε νέα δεδομένα στο Βαλκανικό χώρο.

Παράλληλα ένα τμήμα του Ρωσικού στρατού ακολούθησε νοτιοδυτική πορεία και έφτασε στην Αλεξανδρούπολη- τότε ονομαζόταν Δεδεαγάτς- την οποία απελευθέρωσε την 18η Ιανουαρίου 1878. Ο Ρώσος στρατιωτικός διοικητής Στάμποκ διορίζει πολιτικό διοικητή τον Ιωάννη Φιμερέλλη, ο οποίος ζητά την ανάληψη μελέτης ρυμοτομικού σχεδίου της Αλεξανδρούπολης, αφού στις ρωσικές δυνάμεις συμπεριλαμβανόταν και το 9ο Σύνταγμα Μηχανικού.

Η πρόταση για να γίνει ρυμοτομικό σχέδιο στην Αλεξανδρούπολη αποτέλεσε μία σημαντική τομή στην εξέλιξη της πόλης. Η στρατηγική της θέση, η ύπαρξη του λιμένα, μέσω του οποίου γινόταν όλες οι μεταφορές, θα συνδυαζόταν πλέον με ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ρυμοτομικό σχέδιο.

Ο Ρώσος στρατιωτικός διοικητής Στάμποκ διατάσσει το σχεδιασμό της Αλεξανδρούπολης, που υλοποιήθηκε από τους Μηχανικούς του 9ου Συντάγματος, οι οποίοι στηρίχθηκαν στο σχέδιο της Οδησσού. Μίας πόλης που χτίστηκε από Έλληνες, και την περίοδο που ο ρωσικός στρατός βρισκόταν στην Αλεξανδρούπολη είχε Έλληνα κυβερνήτη, τον Γρηγόριο Μαρασλή. Η Οδησσός ήταν επίσης η πόλη όπου το 1814 δημιουργήθηκε η Φιλική Εταιρεία, η οργάνωση που προετοίμασε την απελευθέρωση της Ελλάδας.

Το 9ο Σύνταγμα Μηχανικού παρουσίασε ένα εξαιρετικό σχέδιο που έλαβε υπόψη του τη θέση της πόλης της Αλεξανδρούπολης στο χώρο αλλά και στο χρόνο και καθόρισε την μετέπειτα εξέλιξή της.

Η πόλη αναδείχθηκε και επεκτάθηκε με ένα σχέδιο με ευθείες και μεγάλες οδούς, με λεωφόρους και με πλατείες, δίνοντας βαρύτητα στην υπέροχη θέα προς τη θάλασσα. Επίσης, οι Ρώσοι πραγματοποίησαν την ύδρευση της πόλης, και προετοίμασαν την υλοποίηση του συμβόλου της πόλης, του Φάρου ο οποίος κατασκευάστηκε από την γαλλική εταιρεία Φάρων και Φανών και λειτούργησε την 1η Ιουνίου του 1880.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Ρωσικού στρατού στην Αλεξανδρούπολη που κράτησε εννέα μήνες, αξιωματικοί και στρατιώτες προσβλήθηκαν από την ασθένεια του τύφου και πέθαναν 30 από αυτούς. Οι αξιωματικοί ενταφιάστηκαν στο τμήμα της οδού Μαυρομιχάλη, μεταξύ των οδών Αίνου και Βισβύζη (περιοχή 2ου Δημοτικού Σχολείου), ενώ οι στρατιώτες στο στρατόπεδο το οποίο βρισκόταν στην περιοχή του Μαΐστρου.

Η τιμητική επιγραφή στη μνήμη των Ρώσων που βρέθηκε στο χώρο ταφής των αξιωματικών γράφει τα εξής: «ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ 9ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΡΟΙΝΓΕΡΜΑΝ ΛΑΝΣΚΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΕΣΑΝ ΧΤΥΠΗΜΕΝΟΙ ΑΠΌ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΤΥΦΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ ΤΗΝ 1ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1878».

Η απόδοση τιμής από την Αλεξανδρούπολης στη μνήμη των Ρώσων αξιωματικών και στρατιωτών του 9ου Συντάγματος της 3ης Μεραρχίας, που έχασαν τη ζωή τους και ενταφιάστηκαν εδώ, καθώς και στους Ρώσους του Συντάγματος Μηχανικού που σχεδίασαν το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης, αποτελεί χρέος και καθήκον. Αποτελεί ένα δείγμα επιβεβαίωσης των στενών δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού και Ρωσικού Λαού.


Феофанис Малкидис

Александруполи.

Объявление войны 11 апреля 1877 года Россией Османской империи определило развитие событий на Балканах. Война разразилась в районе Плевны, которая являлась для русской армии ключом к югу Балканского полуострова. Расстановка сил на тот момент складывалась не в пользу турков и сопротивление османской армии было недостаточным чтобы остановить русских, в результате чего, спустя девять месяцев генерал Скобелев приблизился к Адриануполи, где 10 января 1978 года дислоцировался со своим штабом, открывая пути к сердцу Оттоманской империи - Константинополю.

Продвижение русской армии продолжалось и через некоторое время войска достигли района Сан - Стефано, подойдя вплотную к последним оборонительным позициям перед столицей. Турки – османы вынуждены были запросить перемирия с Россией, которое было подписано 31 января 1878 года в Адрианоуполе, но уже 19 февраля последовало подписание Сан-Стефанского прелиминарного мирного договора, изменившего дальнейший ход событий на Балканах.

В то же время, часть русской армии двинулась на юго-запад и дошла до города Александруполи, который на тот исторический момент назывался Дедеагач. 18 января 1878 года русские победоносные войска освободили город от османского ига. После крушительного падения турецкого владычества, освободительная русская армия, в составе которой находились военные инженеры 9-го пехотного полка, поспешила на помощь мирному населению Александруполи в восстановлении города. Командующий русской армии Стамбок распорядился о назначении гражданским управляющим Иоанниса Фимерелли, которому было поручено подготовить создание градостроительного плана Александруполи.

Предложение о создании градостроительного проекта Александруполи явилось значительной вехой в развитии города. Его превосходное стратегическое месторасположение и наличие порта, благодаря которому совершались все перемещения и перевозки, должно было впредь идеально гармонировать с современным и созданным по европейским стандартам планом города.

Градостроительный план Александруполи был воплощен в жизнь военными инженерами 9-го полка. Новый план города был разработан по прототипу г.Одессы, построенному при участии греков. В тот период когда русская армия находилась в Александруполи, мэром города Одессы был грек - Григориос Маразлис. Еще одним историческим звеном, связывающим Одессу с греками стало образование в 1814 году тайного общества «Филики Этерия» («общество друзей»), целью которого являлось создание независимого греческого государства и которая готовила план освобождения Греции.

Инженеры 9-го полка создали безупречный план, в котором учитывалось геополитическое расположение Александруполи и который значительно повлиял на дальнейшее развитие и процветание города. Александруполи распростерся своими светлыми прямыми улицами, широкими проспектами и новыми площадьми, открывая великолепный вид на море. Русскими было проведено водоснабжение города и подготовлено сооружение маяка, который был открыт 1 июня 1880 года и с тех пор олицетворяет символ города.

Во время пребывания русской армии в Александруполи, продолжавшегося в течение девяти месяцев, разразилась страшная эпидемия тифа, которая унесла с собой жизни тридцати русских воинов. Офицеры были захоронены на ул.Мавромихали, между ул.Эну и ул.Визвизи (в районе муниципальной школы №2), а солдаты на территории воинской части в районе Маистру.

Почетная надпись в память о русских воинах, которая была обнаружена на месте захоронения военных офицеров сообщает нам следующее: «БРАТСКАЯ ПАМЯТЬ БОЕВЫХ ТОВАРИЩЕЙ ТРЕТЬЕЙ ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ ДЕВЯТОГО СТАРОИНГЕРМАНЛАНДСКОГО ПОЛКА ТРИДЦАТЬЮ ЧЕЛОВЕКАМ, ПАВШИМ ЖЕРТВОЙ ТИФОЗНОЙ ЗАРАЗЫ ПРИ ГОРОДЕ ДЕДЕАГАЧ 1 СЕНТЯБРЯ 1878 ГОДА.» Воздание чести и памяти русским воинам 9-го полка 3-ей дивизии, отдавшим свои жизни и захороненным на этой земле, а также военным инженерам, создавшим градостроительный план Александруполи, является святым долгом и обязанностью жителей нашего города. Этот долг чести свидетельствует о тесных узах дружбы и сотрудничества греческого и русского народов.

Οδυσσέας Δημητριάδης- Odysseas Dimitriadis


Νίκος Σιδηρόπουλος.Ρωσία.Μόσχα.

 …Памяти гениального дирижера и великого грека Одиссея Димитриади

              Концерт в Московском международном доме музыки

Никос Саввиди – музыкальное приношение великому соотечественнику

1 декабря 2011 года в Камерном зале Московского международного дома музыки прошел концерт памяти гениального дирижера Одиссея Ахиллесовича Димитриади (1908-2005).

Организаторами вечера в доме Музыки являются пианист лауреат многих международных и отечественных конкурсов Никос Саввиди и Греческий культурный центр в Москве (директор – Феодора Янници). Генеральным спонсором данного мероприятия в ММДМ выступила компания «Династия» (руководитель – Георгиос Мартасидис). Инициатива проведения данного концерта  принадлежит нашему соотечественнику выпускнику Московской Государственной Академической Консерватории им. П.И.Чайковского, ее аспирантуры блестящему профессионалу пианисту Никосу Саввиди, знавшего лично великого маэстро Одиссея Димитриади.  Никос Саввиди - составитель программы концерта в Московском Доме Музыки «Памяти Одиссея Димитриади».

Ragip Zarakolou and Belge editions


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ


Hürriyet Daily News 13 Δεκεμβρίου 2011


Ο Zarakolu συνελήφθη τον περασμένο μήνα για φερόμενες σχέσεις του με τους Κούρδους


Φίλοι, γνωστοί και άλλοι υποστηρικτές του εξέχοντος ακτιβιστή, δημοσιογράφου και εκδότη Ραγκίπ Zarakolu έχουν δημιουργήσει μια επιτροπή μετά τη σύλληψή του τον περασμένο μήνα για σχέση με την Ένωση Κουρδικών Κοινοτήτων (KCK).


"Προς το παρόν, η ιστοσελίδα freedom-for-zarakolu.blogspot.com


περιέχει ειδήσεις σχετικά με τον Ζαράκολου," δήλωσε ο Sait Çetinoğlu, μέλος της Επιτροπής, στην Hürriyet Daily News. «Ήδη υπάρχει μια εκστρατεία ακτιβιστών με την ιστοσελίδα gercek-inatcidir.blogspot.com για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψή του Ζαράκολου. Η επιτροπή πρόκειται να ξεκινήσει νέες εκστρατείες βήμα προς βήμα, για να ληφθούν οι απαιτούμενες άδειες για όσους θέλουν να επισκεφθούν τον Ζαράκολου."


Η Επιτροπή είναι ανοιχτή σε όλους εκείνους που θα ήθελαν να συμβάλλουν σε αυτήν και όσοι πρόθυμοι για συμμετοχή είναι ευπρόσδεκτοι, είπε ο Çetinoğlu είπε.


"Το κατηγορητήριο, η υπεράσπιση και άλλες πληροφορίες που αφορούν την διαδικασία της δίκης θα αποκαλυφθούν στους φίλους του, μετά την άρση της απόφασης του δικαστηρίου σχετικά με την εμπιστευτικότητα," δήλωσε ο Çetinoğlu. Όλες τα εγχώρια και διεθνεί αιτήματα σχετικά με την περίπτωση του Ζαράκολου.πρόκειται να αντιμετωπιστούν μέσω της Επιτροπής, της οποίας ο γιος του εκδότη Σινάν Ζαράκολου.είναι επίσης μέλος.


«Δώστε τους φίλους σας ένα βιβλίο δώρο από τον εκδοτικό οίκο Belge για το Νέο Έτος», είπε ο Çetinoğlu και αυτό θα υποστηρίξει και τον εκδοτικό οίκο αλλά και την απελευθέρωση του Ραγκίπ Ζαράκολου.


Σημείωση: Ο Ραγκίπ Ζαράκολου έχει εκδώσει βιβλία για τον Πόντο, την Γενοκτονία των Αρμενίων, το Κουρδικό ζήτημα, ενώ μαζί με το συγγραφέα Sait Çetinoğlu και το Φάνη Μαλκίδη έχουν γράψει στην ελληνική και αγγλική γλώσσα το βιβλίο για τη Γενοκτονία των Ελλήνων. (Καβάλα 2011)

BELGE’S BOOKS:Ahparik Sarkis / Zülfü Kışanak

How Germany Ruined the Greeks in Turkey / Mihail Rodas

The Event of Derelicts / Turkification of Armenian and Greek Properties / Nevzat Onaran

Only Political Mannerism from the Union and Progress Committee Until Today: Turkification / Gülçiçek Günel Tekin

40 Days in Musa Dagh / Franz Werfel

Peloponnesus Wars / Thukydides

Second Stage of Genocide / Raymond H. Kevorkian

Tamama: Pontos’s Lost Girl / Yorgos Andreadis

From the Special Organisation To Ergenekon / Gülçiçek Günel Tekin

Being Expelled From Turkey: Haci Beg’s Smyrna Days / Harry Yeseyan

Stateless Journalist – I-II / Doğan Özgüden

The Knock at the Door / Margaret Ajemian Ahnert

Origins of the Anatolian Greek Immigrants / G. Nakracas

In Ararat / Artak Movsisian

Albanian Vasil / Mirivilis

Bernadette’s Song / Franz Werfel

1908: Wish We Walk Together / Ertuğrul Aladağ

Memoirs of a Prisoners / Stratis Dukas

Beloyannis’s Story / Dido Sotiriyu

Cats of Dardanelles / Armin T. Wegner

The World Is Enough For All of Us / Sarkis Çerkesyan

Aegean Stories / Ilias Venesis

Goodbye Margarita / Dimitris Hacis

Armenian Genocide / Verjine Svazlian

History of Armenians / Sarkis Seropyan

Old Hands / Menis Kumandareas

Fedayin / Avetis Ahoranian

Traditional Pontos Folk Drama / H. Samuilidis

Truth Will Make Us Free / George Jerjian

Cripto-Christians / Yorgos Andreadis

Hagi Manuil / T. Kastanakis

Hayduks / Panait Istrati

Hegnar Fountain / Mıgırdiç Armen

Nongrata Person / Yorgos Andreadis

Isaac / Panait Istrati

Smyrna Tales / Sema Sandalcı

Black Dog of Fate / Peter Balakian

Kalderon Family / Moris Karako

Who Knock the Door / Kirkor Ceylan

Kilaman: Memoirs of a Greek Coming from Anatolian / Lazaros K. Aşıkoğlu

Loksandra / Maria Yordanidu

Odessa Stories / Isaac Babel

April 11 Monument / Teotig

Armen Garo’s Memoirs / Armen Garo

House in Pontos / Yorgos Andreadis

Silihdari Bardezneri / Zabel Yesayan

Anna’s Book / Ilias Venezis

40 Years of the Lost City / Kozmas Politis

Ambassador Morgenthau’s Story / Henry Morgenthau

Guerilla Memoirs From the Greek Civil War / Mihri Belli

History of Armenian Genocide / V. Dadrian

Corporate Roles in the Armenian Genocide / V. Dadrian

Armenian Genocide in the Turkish Resources / V. Dadrian

Maltese Documents: British Foreign Dossiers on Turkish War Prisoners / Vartkes Yeghiayan

Rafael Lemkin’s Dossier on Armenian Genocide / Vartkes Yeghiayan

Greco-Turkish Population Exchange / Mihri Belli

Genocide As National and International Matter of Law /  V. Dadrian

Contemporary Hellenic History / Nikos Svoronos

Kapetanios / Dominique Eudes

Wealth Tax 1942-1944 / Ali Sait Çetinoğlu

Requem for a Country-Annus Horribilis / Ragıp Zarakolu

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΜόσχαςΜόσχα, 14 Δεκεμβρίου 2011

Αγαπητοί φίλοι,

Στα πλαίσια κύκλου διαλέξεων, στη ρωσική,για την Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας,οι οποίες πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού «Οίκος του  φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ», το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει στην ένατη διάλεξη του κύκλου, που θα πραγματοποιηθεί από τη διδάκτορα ιστορικών επιστημών Βαλέρια Μπιλκόβαμε θέμα: «Ολοκλήρωση της Ελληνιστικής εποχής. Ο ελληνικός κόσμος τον 1ο π.χ. αιώνα».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίουτ.ε., ώρα 18.00.
Σας περιμένουμε στη διεύθυνση:
Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού «Οίκος του  φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ»
33, StaryArbatstr.


Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Free Zarakolu- Για την απελευθέρωση του Ραγκίπ Ζαράκολου


Vercihan Ziflioğlu

Επιτροπή για την ελευθερία του φυλακισμένου εκδότη Ραγκίπ Ζαράκολου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Hürriyet Daily News 13 Δεκεμβρίου 2011

Ο Zarakolu συνελήφθη τον περασμένο μήνα για φερόμενες σχέσεις του με τους Κούρδους

Φίλοι, γνωστοί και άλλοι υποστηρικτές του εξέχοντος ακτιβιστή, δημοσιογράφου και εκδότη Ραγκίπ Zarakolu έχουν δημιουργήσει μια επιτροπή μετά τη σύλληψή του τον περασμένο μήνα για σχέση με την Ένωση Κουρδικών Κοινοτήτων (KCK).

"Προς το παρόν, η ιστοσελίδα freedom-for-zarakolu.blogspot.com

περιέχει ειδήσεις σχετικά με τον Ζαράκολου," δήλωσε ο Sait Çetinoğlu, μέλος της Επιτροπής, στην Hürriyet Daily News. «Ήδη υπάρχει μια εκστρατεία ακτιβιστών με την ιστοσελίδα gercek-inatcidir.blogspot.com για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψή του Ζαράκολου. Η επιτροπή πρόκειται να ξεκινήσει νέες εκστρατείες βήμα προς βήμα, για να ληφθούν οι απαιτούμενες άδειες για όσους θέλουν να επισκεφθούν τον Ζαράκολου."

Η Επιτροπή είναι ανοιχτή σε όλους εκείνους που θα ήθελαν να συμβάλλουν σε αυτήν και όσοι πρόθυμοι για συμμετοχή είναι ευπρόσδεκτοι, είπε ο Çetinoğlu είπε.

"Το κατηγορητήριο, η υπεράσπιση και άλλες πληροφορίες που αφορούν την διαδικασία της δίκης θα αποκαλυφθούν στους φίλους του, μετά την άρση της απόφασης του δικαστηρίου σχετικά με την εμπιστευτικότητα," δήλωσε ο Çetinoğlu. Όλες τα εγχώρια και διεθνεί αιτήματα σχετικά με την περίπτωση του Ζαράκολου.πρόκειται να αντιμετωπιστούν μέσω της Επιτροπής, της οποίας ο γιος του εκδότη Σινάν Ζαράκολου.είναι επίσης μέλος.

«Δώστε τους φίλους σας ένα βιβλίο δώρο από τον εκδοτικό οίκο Belge για το Νέο Έτος», είπε ο Çetinoğlu και αυτό θα υποστηρίξει και τον εκδοτικό οίκο αλλά και την απελευθέρωση του Ραγκίπ Ζαράκολου.

Σημείωση: Ο Ραγκίπ Ζαράκολου έχει εκδώσει βιβλία για τον Πόντο, την Γενοκτονία των Αρμενίων, το Κουρδικό ζήτημα, ενώ μαζί με το συγγραφέα Sait Çetinoğlu και το Φάνη Μαλκίδη έχουν γράψει στην ελληνική και αγγλική γλώσσα το βιβλίο για τη Γενοκτονία των Ελλήνων. (Καβάλα 2011)

Θεατρική παράσταση του Συλλόγου Ποντίων Πετρούπολης
Οικογένεια Πετρίδη


ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λ.ΝΙΚΗΣ 1, ΤΚ:54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ:2310 227-822 FAX:2310 227-213
e-mail:info@poe.org.gr
www.poe.org.gr
Θέμα: Οικογένεια Πετρίδη Τρεις Γενιές υπέρ της Παράδοσης του Πόντου 

       Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διερμηνεύοντας τα αισθήματα των χιλιάδων μελών των 400 σωματείων της,  εκφράζει την  θλίψη και την οδύνη  της,  για τον πρόωρο και αδόκητο χαμό του μεγαλύτερου Λυράρη Κωστάκη Πετρίδη,  γνωστό ως «Γωγοπούλ», άξιο τέκνο του Γώγου Πετρίδη,   μουσικού που ονομάστηκε από τον λαό δικαίως «Πατριάρχη της ποντιακής λύρας».
    Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος με αντιπροσωπεία της,  με επικεφαλής τον Πρόεδρό της Γιώργο Παρχαρίδη και τους Γενικό Γραμματέα Γιώργο Γεωργιάδη, το μέλος Κωνσταντίνο Γαβρίδη και τον Αντιπρόεδρο του Σ.Πο.Σ Θεσσαλονίκης Γιώργο Μαυρομάτη,  έδωσε το παρόν στην νεκρώσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος  στην Καλαμαριά και αντί στεφάνου κατέθεσε ανάλογο ποσό υπέρ του έργου της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος,  στην μνήμη του σπουδαίου μουσικού Κώστα Πετρίδη.
    
Ο ιστορικός κύκλος των τριών γενιών της οικογένειας Πετρίδη που έδωσε τόσα πολλά στην ποντιακή μουσική,  αρχής γενομένης από τον Σταύρη Πετρίδη της πρώτης γενιάς, μετέπειτα τον Γώγο και τελευταία  τον Κώστα Πετρίδη αφήνει ως παρακαταθήκη την διαρκή υποχρέωση του οργανωμένου ποντιακού χώρου, να πράξει όσα είναι απαιτητά για την διαφύλαξη και σωστή μεταλαμπάδευση της εθνικής μουσικής κληρονομιάς των Ελλήνων του Πόντου στις επόμενες γενιές. 

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας


Μόσχα, 12 Δεκεμβρίου 2011

            Αγαπητοί φίλοι,
           
Το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Μόσχας «Ανοικτή Σκηνή» και το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουν στην καλλιτεχνική ανάγνωση-αναλόγιο του νέου έργου του θεατρικού συγγραφέα και σκηνοθέτη Αλεξάντρ Σμολιακόβ       «Η Δίκη του Πάρη»,  που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 19.00,στις εγκαταστάσεις της «Ανοικτής Σκηνής» επί της οδού: Povarskaya str. 20.

Η εν λόγω παρουσίαση πραγματοποιείται στα πλαίσια του κύκλου «Η σκηνή ως ανακάλυψη: IN FOLIO», ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στο θεατή να γίνει κοινωνός του αρχικού σταδίου γνωριμίας των ηθοποιών με το θεατρικό έργο και επεξεργασίας αυτού.

      Στο νέο του θεατρικό «Η Δίκη του Πάρη» ο Αλεξάντρ Σμολιακόβ, πιστός στη νεορομαντική  του προσέγγιση, δημιουργεί έναν δικό του κόσμο, όπου μυθολογικοί και λογοτεχνικοί ήρωες συγχωνεύονται και συνυπάρχουν αρμονικά σε ένα ενιαίο σύστημα. Ταυτόχρονα, η μεταμοντέρνα επαναθεώρηση των δραματουργικών μοτίβων ταυτίζεται με το κλασσικό σύστημα αξιών – θεμέλιο του έργου, δηλαδή της υπερίσχυσης της αρετής, της αγάπης και της ομορφιάς…

Στους ρόλους οι: Ναταλία Τσερνιάβσκαγια, Αλεξάντρ Σολντάτκιν, Σεργκέι Ζαχάριν, Μαξίμ Ονίσενκο, Γιούρι Ζαχάρενκοβ,
               καθώς και με την έκτακτη συμμετοχή των: Μαρίνας Εσιπένκο (Αφροδίτη), Γιεκατερίνας Κοντράτιεβα (Αθηνά), Θεοδώρας Γιαννίτση (Ήρα)

Σας περιμένουμε στη διεύθυνση:
20, Povarskaya str., (metro station “Arbatskaya”),

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στη γραμματεία του Κ.Ε.Π. στα τηλέφωνα 7084809/10.
           
Επισυνάπτεται, στη ρωσική, δελτίο τύπου της παράστασης.


Με εκτίμηση,
Δώρα Γιαννίτση
διευθύντρια Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού

Αγαπητοίφίλοι,
Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους έχετε τη δυνατότητα να προμηθευτείτε για εσάς τους ίδιους ή να προσφέρετε σε φίλους και συγγενείς εορταστικά καλάθια με οικολογικά ελληνικά προϊόντα, με εκλεκτό ελληνικό ελαιόλαδο και ελιές, με ευωδιαστό ελληνικό κρασί κ.α.
Για την παραγγελία σας δύνασθε να απευθύνεσθε απευθείας στην εισαγωγική εταιρεία ελληνικών προϊόντων «RPG-Postavka» στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:
Tel. +7/495/700-71-07
+7/926/203-71-64
e-mail: vsv@co.ru; vkv@co.ru
www.rpg-postavka.su
Contact person: Mrs Nadezhda Sokolova


Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Eκδήλωση για τη Ρωμηοσύνη με μεγάλη επιτυχία

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον που έδειξε το Τρικαλινό κοινό, όπως απέδειξε με την αθρόα συμμετοχή του στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τοστο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης  Τρίκκης και  Σταγών «Άγιος Βησσαρίων».

Η εκδήλωση αφορούσε ομιλία του  κ. Θεοφάνη Μαλκίδη με θέμα «Τι είναι η Ρωμιοσύνη; Από το Μέγα Κωνσταντίνο και τον Ιωάννη Βατάτζη στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και το Μακρυγιάννη» και παρουσίαση του βιβλίου του Παντελή Αναστασιάδη «Μνήμες του Ποντιακού Έπους 1913 – 1922».

Η εκδήλωση ήταν μια συνδιοργάνωση της «Ευξείνου Λέσχης Ποντίων & Μικρασιατών Νομού Τρικάλων», της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών και του σωματείου «Ενωμένη Ρωμιοσύνη».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό  του Μητροπολίτη κ. Αλέξιου  και του μέλος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης κ. Δήμου Θανάσουλα, και του μέλους του δ.σ. της Ενωμένης Ρωμηοσύνης κ. Νίκος Μπρέλλας Καρδιολόγος Α’ Επιμ. Γ.Ν.Τ., ο οποίος έκανε μια συνοπτική παρουσίαση του σωματείου και της δράσης του.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Αχιλλέας Λέρας Δικηγόρος και Υπεύθυνος των χορευτικών τμημάτων της Ευξείνου Λέσχης Τρικάλων, ο οποίος αναφερόμενος στη δράση του συλλόγου, τόνισε την σπουδαιότητα τέτοιων εκδηλώσεων, καθώς ο πολιτισμός δεν αφορά μόνο στους χορούς και τα τραγούδια, αλλά και στην ιστορία και τις αξίες του ελληνισμού.

 Ο κ. Μαλκίδης ανέπτυξε την έννοια της Ρωμηοσύνης και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Ρωμηοσύνη αποτελεί μία ευρεία έννοια που μας συνδέει με το χθες και μας οδηγεί στο αύριο. Με στοιχεία ιστορίας, γλώσσας, πολιτισμού και πολιτικού βίου, κοινής πορείας, βιωμάτων και στόχων. Η Ρωμηοσύνη είναι η έκφραση της εθνικής συνέχειας, της χριστιανικής οικουμενικότητας, το σύμβολο αλήθειας, δηλαδή της μη λήθης.

Ακολούθησε αφιέρωμα της Ευξείνου Λέσχης Τρικάλων στην άλωση της Κωνσταντινούπολης και την περίοδο 1913-1922 κατά την οποία έδρασε το ποντιακό αντάρτικο. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και την προβολή αρχειακού υλικού η χορευτική ομάδα του συλλόγου παρουσίασε σύντομο πρόγραμμα με του χορούς «διπάτ» στα λόγια του τραγουδιού «Η Ρωμανία Πάρθεν», «τεκ καϊτέν», χορό των ανταρτών της Πάφρας, το «χορό των μαχαιριών» και «κοτσαγγέλ».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρουσίαση και σχολιασμό του βιβλίου του Παντελή Αναστασιάδη «Μνήμες του Ποντιακού Έπους 1913 – 1922», που αφορά στη βιογραφία του Καπετάνιου του Ποντιακού Αντάρτικου Παντέλ Αγά.