Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Αρχείο Μαρτυριών Προσφύγων


Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της 13ης Μαΐου 2011, ανακοινώνει την πρόθεσή της να δημιουργήσει ερευνητικό πρόγραμμα με γνωστικό αντικείμενο «Αρχείο Μαρτυριών Προσφύγων» και απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς παλαιότερους και νεότερους ερευνητές, όλων των κλάδων της εκπαίδευσης και της έρευνας, που θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σ’ αυτό, σε συνεργασία με την Ε.Π.Μ.
Η πρόσκληση απευθύνεται επίσης και σε τελειόφοιτους καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν, στο πλαίσιο των πρακτικών εφαρμογών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.