Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Νέα έκδοση: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Η «Συμφωνία» της 17ης Ιουνίου 2018 και ο Ελληνικός λαός
Θ. Μαλκίδης 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :Η «Συμφωνία» της 17ης Ιουνίου 2018 και ο Ελληνικός λαός 


Αθήνα Σεπτέμβριος 2018. 

Το βιβλίο του Θ. Μαλκίδη  απαντά και αντικρούει  την προπαγάνδα  και  την απόπειρα παράδοσής της Μακεδονίας με τη  «Συμφωνία» της 17ης Ιουνίου 2018, την οποία αναλύει και την αποκαθηλώνει κατ΄ άρθρο,  αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την προφανή  υποταγή της Ελλάδας σε ξένες, με τα δικά της συμφέροντα, απαιτήσεις οι οποίες υιοθετούν και ενισχύουν τον εθνικισμό των Σκοπίων.Είναι αυτονόητο ότι για το ζήτημα της Μακεδονίας, όπως και για τα άλλα θέματα  του Ελληνισμού, δεν υπάρχει  μονόδρομος δεν υπάρχουν χαμένες ευκαιρίες, όπως διατείνεται η Ελλαδική διακομματική ρητορική, εντός και εκτός κοινοβουλίου, αλλά υπάρχουν μόνο  λύσεις που  υπαγορεύονται από τα εθνικά συμφέροντα,   τα οποία με τη σύνθετη ονομασία, με τη «Συμφωνία», της 17ης Ιουνίου 2018,  είναι βέβαιο ότι παραδίδονται στους σφετεριστές των Σκοπίων.

Το αίτημα του Ελληνικού λαού για τη Μακεδονία είναι η  υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων με όρους σεβασμού στην ιστορία και την αλήθεια, την εθνική αξιοπρέπεια, τον αυτοσεβασμό, τη συνέχεια.


Ο  Ελληνικός Πολιτικός και Ιστορικός Ορθός Λόγος, η Αντίσταση,  η Αγωνιστικότητα, η Πίστη και η Παράδοση των Μαρτύρων, των Ηρώων, των Άριστων,    είναι η  πρόταση, η πράξη, ο αντίλογος στην προτροπή για αποδοχή  της κλοπής της Μακεδονίας από τα Σκόπια και βεβαίως και για τον Ελληνισμό της  σημερινής χρονικής συγκυρίας όπου τα οικονομικά, κοινωνικά, εθνικά και άλλα προβλήματα συναντούν  την απουσία  της πολιτικής, πολιτισμικής, πνευματικής και ιστορικής τους ερμηνείας και επίλυσης.Βεργίνα


ΈδεσσαΓρεβενά


Κομοτηνή Δράμα


Λάκκωμα Χαλκιδικής


Λάρισα
___________________________________


Ο Θε­ο­φά­νης Μαλ­κί­δης γεν­νή­θη­κε στην Α­λε­ξαν­δρού­πο­λη α­πό 
γο­νείς πρό­σφυ­γες α­πό την Αδρια­νού­πο­λη της Α­να­το­λι­κής Θρά­κης. 

Σπούδασε οικονομικές επιστήμες, παιδαγωγικά  και κοινωνιολογία και  εί­ναι δι­δά­κτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και μέ­λος της Διε­θνούς Έ­νω­σης 
Α­κα­δη­μα­ϊ­κών για τη Με­λέ­τη των Γε­νο­κτο­νιών η ο­ποί­α το 2007 
α­να­γνώ­ρι­σε,  τη Γε­νο­κτο­νί­α των Ελ­λή­νων, των Αρ­με­νί­ων και των Ασ­συ­ρί­ων.

Έ­χει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει, ­εκτός και ε­ντός Ελ­λά­δας, εισηγήσεις για ζητήματα που αφορούν τον Ελληνισμό σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις.


Για το ζήτημα της Μακεδονίας και για τη <<Συμφωνία των Πρεσπών>> της 17ης Ιουνίου 2018, έχει μιλήσει σε συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού (Βεργίνα, Έδεσσα, Δράμα, Λάρισα, Γρεβενά,  Κομοτηνή, Χαλκιδική, Ντίσελντορφ  κ.ά)

Για την προσφορά του σε θέματα που αφορούν τον Ελληνισμό έ­χει τιμηθεί τό­σο στο ε­σω­τε­ρι­κό ό­σο και το ε­ξω­τε­ρι­κό, ενώ  έχει τιμηθεί από την Προεδρία της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για την μακροχρόνια και ανιδιοτελή του συμπαράσταση  στον πάσχοντα συνάνθρωπο. 


Τα κεί­με­να του Θεοφάνη Μαλ­κί­δη  έ­χουν με­τα­φρα­σθεί στην αρ­με­νι­κή, αγ­γλι­κή, γαλ­λι­κή, ιτα­λι­κή, ι­σπα­νι­κή, ρω­σι­κή, τουρ­κι­κή, ρουμανική γλώσ­σα, ενώ έχει μεταφράσει στην ελληνική γλώσσα, βιβλία για τη Γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων.