Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019

Ως εδώ !


Επειδή τρωκτικά των λεγόμενων κομμάτων, αποκαλούμενοι καθηγητές, τάχα δημοσιογράφοι και βεβαίως το παρακράτος, ενοχλούνται από τη δραστηριότητά μου, το λόγο και την πράξη μου, να επαναλάβω ότι η συκοφαντία σε ό, τι αφορά την πρότερη επαγγελματική μου απασχόληση έχει καταρρεύσει εδώ και χρόνια. 

Επίσης για τους μη πιστεύσαντες και για όποιον επιθυμεί να να βάλει <<τὸν δάκτυλόν του εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων>>, να ενημερώσω ότι είμαι στη διάθεσή του για να δει και τη σχετική δικαστική απόφαση και βεβαίως να τον πληροφορήσω για τις Ναζιστικές τακτικές απομάκρυνσής μου από την εργασία μου. 

Παράλληλα οφείλω να πω ότι δε θα ανεχθώ άλλη λάσπη, οι κατήγοροι θα γίνουν 
κατηγορούμενοι ! 

Ως εδώ !