Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

Πάνω από εκατό παραβιάσεις της "Συμφωνίας των Πρεσπών" και στην Ελλάδα θα την τηρήσουν....
 Θ. Μαλκίδης 

Στους δέκα μήνες από την κύρωση, με το γνωστό τρόπο από την Ελλαδική Βουλή, της <<Συμφωνίας των Πρεσπών>>, έχω καταγράψει πάνω από εκατό παραβιάσεις της από την πλευρά των Σκοπίων, την ίδια στιγμή  που στην Ελλάδα λένε πως  θα γίνει σεβαστή και πως θα τηρηθεί, υποστηρίζοντας ότι δεν καταργείται, ακόμη και με τον Μέγα Αλέξανδρο πρωθυπουργό....

Με αυτή τη λογική οι σημερινές σχέσεις μεταξύ  Μεγάλης Βρετανίας και Γερμανίας θα διέπονταν από τη Συμφωνία Τσάμπερλεν - Χίτλερ (1939) και οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας από τη Συμφωνία Μολότοφ-Ρίμπεντροπ (1939). 

Η πραγματικότητα είναι ότι  βάσει της Σύμβασης της Βιέννης, (1969) «...μια συμφωνία παύει να ισχύει, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ, όταν ένα από τα τα δύο μέρη ΔΕΝ την εφαρμόζει». Οι παραβιάσεις 


*Οι παραβιάσεις έχουν γίνει μεταξύ των άλλων στην αλλαγή του συνταγματικού ονόματος <<Δημοκρατία της Μακεδονίας>> και την κατάργηση του προσωρινού ονόματος <<πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας>> σε <<Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ή απλώς Βόρεια Μακεδονία>> έναντι όλων και για εσωτερική χρήση (erga omnes), που παραμένει <<Δημοκρατία της Μακεδονίας>>. Τελευταία κρούσματα το σχέδιο <<Μακεδονία 2025>> και η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με την παρουσία του εθνικιστικού  VMRO της <<Μακεδονίας>>.

*Η ιθαγένεια της χώρας ορίζεται ως μακεδονική/πολίτης με διαβατήρια και ταυτότητες που θα χρησιμοποιούνται για άγνωστο ακόμη χρονικό διάστημα.

*Η λεγόμενη  «Μακεδονικής γλώσσα», προκαλεί αιτήσεις για αναγνώριση μειονότητας στην Ελλάδα και δικαίωμα διδασκαλίας της λεγόμενης γλώσσας .

*Τα Σκόπια παρότι υποχρεούται να αλλάξουν το Σύνταγμά της και να ενημερώσει όλα τα κράτη και τους Διεθνείς Οργανισμούς να προχωρήσουν στην οριστική επίσημη μετονομασία της με το νέο όνομα, αυτό δεν έχει γίνει ενώ παρότι υποχρεούνται, επίσης, να αλλάξουν κάθε έγγραφο και ονομασία θεσμών που αναφέρεται σε «Δημοκρατία της Μακεδονίας» και «Μακεδονία» επίσης δεν έχει γίνει .

*Παρότι  το άρθρο 7 της <<Συμφωνίας>> αναφέρει πως οι δύο χώρες αναγνωρίζουν πως έννοιες «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» αναφέρονται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτισμική κληρονομιά. Όταν αναφορά γίνεται στην Ελλάδα, αυτοί οι όροι σημαίνουν την περιοχή και τον πληθυσμό στην περιοχής της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και στον Ελληνικό πολιτισμό, ιστορία και κουλτούρα αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα. Όταν αναφορά γίνεται στη <<Βόρεια Μακεδονία>>, αυτοί οι όροι αναφέρονται στην επικράτεια, γλώσσα και τους ανθρώπους, με τη δική τους διακριτή ιστορία και κουλτούρα, εντούτοις τα Σκόπια δεν έχουν αλλάξει ούτε μία γραμμή από την επίσημη προπαγάνδα περί αρχαίων Μακεδόνων. 

*Τα Σκόπια παρότι υποχρεούνται εντός 6 μηνών από την κύρωση της <<Συμφωνίας>> να απαλείψουν  κάθε ανακρίβεια στα μνημεία που υπάρχουν στην επικράτειά τους, δηλώνοντας στην επιγραφή τους την ελληνική τους ιστορικότητα και το σκοπό ανέγερσής τους ως ένδειξη φιλίας των δύο λαών, αυτό δεν έχει γίνει.

*Επιπλέον, παρότι τα Σκόπια  οφείλουν να καταργήσουν από κάθε απεικόνιση το σύμβολο του Ήλιου της Βεργίνας, αναγνωρίζοντας το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του από την Ελλάδα, ούτε αυτό έχει πραγματοποιηθεί. 

*Η κοινή επιτροπή που θα αξιολογήσει τα σχολικά βιβλία και τους χάρτες και στις δύο χώρες ώστε να αφαιρεθεί αλυτρωτικό περιεχόμενο και να ευθυγραμμιστούν με τα πρότυπα της UNESCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν έχει ακόμη παρέμβει για τα προπαγανδιστικά και σωβινιστικά εγχειρίδια των Σκοπίων.

*Η Ελλάδα δεν ασκεί το δικαίωμα βέτο που έχει για τα Σκόπια  σε ό, τι αφορά την είσοδο τους στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ακριβώς των παραβιάσεων της <<Συμφωνίας>> .

*Τα Σκόπια συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον όρο <<Μακεδονικός>> για τα εμπορικά προϊόντα.

Εμείς δεν υπογράψαμε !