Κυριακή, 22 Μαρτίου 2009

Διαδήλωση για τη Γενοκτονία Θρακικού Ελληνισμού

Διαδήλωση για τη Γενοκτονία Θρακικού Ελληνισμού

Σας προτρέπουμε να δείτε και να προωθήσετε το PDF Διαδήλωση για τη Γενοκτονία Θρακικού Ελληνισμού:
http://thraciangenocide.org/yahoo_site_admin/assets/docs/NationalHeraldWedsMar4p7.62203911.pdf
Επικοινωνία: Γιάννης Φυδανάκης, Τηλ. 1-973-464-0211
Join our E-list on the web and download our color Thracian Genocide Rally flyer at WWW.THRACIANGENOCIDE.ORG
The Thracian Genocide website and Thracian Genocide affirmation is a cooperative and collective effort by the Pan Thracian Union of America "ORPHEUS", the Hellenic League of America HLA and the works , action and spirit of many Hellenic, Phil Hellene and American scholars and activists.