Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Ομιλία στο Συνέδριο "Τρεις Γενοκτονίες: Μία Στρατηγική". Paper in Conference "Three Genocides: One Strategy"
Θεοφάνης Μαλκίδης Η γενοκτονία των Ελλήνων με βάση τη σύμβαση του ΟΗΕ για την πρόληψη του εγκλήματος της Γενοκτονίας

Ομιλία στο Συνέδριο Τρεις Γενοκτονίες, μια Στρατηγική


Theofanis Malkidis

The Greek Genocide and the UN Convention on Genocide

Conference Three Genocides, One Strategy