Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Γενοκτονία: Ενενήντα χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφήΟμιλία Θ. Μαλκίδη για τη Γενοκτονία. Σύλλογος Κρητών Ν. Σερρών