Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Η Γενοκτονία : Ενενήντα χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή
Η Γενοκτονία στη Μικρά Ασία.
Εισήγηση στο συνέδριο "Τρεις Γενοκτονίες : Μία στρατηγική". Μέγαρο Παλαιάς Βουλής.

http://www.livemedia.gr/video/2397