Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας. Ξάνθη 19 ΜαίουH ομιλία του Θ. Μαλκίδη στην εκδήλωση για τη Γενοκτονία. Ξάνθη 19 Μαίου.


 
 
Ο Σύλλογος Ποντίων Χορευτών Ξάνθης "Τραντέλλενες" σας καλεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στις 19 Μαΐου 2014 και ώρα 8:00μ.μ.,στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Μαλκίδης Θεοφάνης, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για τη μελέτη των Γενοκτονιών και ο Sait Cetinoglou, Τούρκος Ακαδημαϊκός και Συγγραφέας.
 
Ακούστε τη συνέντευξη του Θ. Μαλκίδη στον Αρθούρο Καραγκιοζίδη στην εκπομπή "Παιδείας Πεδία" για τη Γενοκτονία στο ραδιοφωνικό σταθμό MAXIMUM FM .
Αλεξανδρούπολη 17 Μαίου 2014.

Συνέντευξη του Θ. Μαλκίδη στο Ν. Πετρίδη για τη Γενοκτονία. Δέλτα Τηλεόραση Θράκης- Μάιος 2012.

http://www.livemedia.gr/video/2397

Ομιλία του Θ. Μαλκίδη στο Συνέδριο "Τρεις Γενοκτονίας. Μία Στρατηγική". Αθήνα Σεπτέμβριος 2010.

Никос Сидиропулос. Москва. Νίκος Σιδηρόπουλος. Μόσχα.

19 МАЯ - ТРАУРНАЯ ДАТА В ИСТОРИЧЕСКОМ КАЛЕНДАРЕ ВСЕМИРНОГО И ПОНТИЙСКОГО ЭЛЛИНИЗМА - ДЕНЬ ПАМЯТИ О ГЕНОЦИДЕ ГРЕКОВ МАЛОАЗИЙСКОГО ПОНТА ТУРКАМИ В ОТТОМАНСКОЙ ИМПЕРИИ ЗА ПЕРИОД 1916-1923 гг.

...19 МАЯ - ДЕНЬ ВСЕГРЕЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И СКОРБИ.
18 мая 2014 года (воскресенье). 11 час - 00 мин. Храм Всех Святых на Кулишках. Подворье Александрийского патриархата. Панихида Памяти по невинно убиенным грекам Понта - жертвам геноцида в Оттоманской Турции за период 1916-1923 гг.
МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ГРЕКОВ, АВТОНОМНЫЙ МОСКОВСКИЙ ГРЕЧЕСКИЙ КЛУБ "РОМИОСИНИ"
ПРИЗЫВАЮТ ВСЕХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПРИЙТИ В НАШ ГРЕЧЕСКИЙ ХРАМ НА СЛАВЯНСКОЙ ПЛОЩАДИ, ДАБЫ ПОКЛОНИТЬСЯ ВСЕМ ВМЕСТЕ ПАМЯТИ О НАШИХ ДЕДАХ И ПРАДЕДАХ, НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ -
ПРАВЕДНИКАХ НАШЕЙ ВЕРЫ, НЕВИННЫХ ЖЕРТВАХ  ГЕНОЦИДА, ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
ПРАВИТЕЛЕЙ ОТТОМАНСКОЙ ИМПЕРИИ, МЛАДОТУРОК И КЕМАЛИСТОВ.

...
Самая страшная Божья кара - это беспамятство и безразличие - это "воинственное" нежелание знать историю своих предков, своего народа, сопереживать нашим историческим катастрофам и трагедиям.


...Можем ли мы называться греками, потомками своих великих предков
православных ромей, если в наших душах и сердцах не стучит пепел памяти
 о наших дедах и прадедах - невинных жертвах турецкого геноцида?!


...Если в наших душах не стучит пепел о всех греках, ставшими в период ненавистного турецкого ига новомученниками Православной веры.
...О наших дедах и прадедах - невинных жертвах преступлений сталинщины (Сатаны).

...Можем ли мы называться греками, если в извечной борьбе за наши души, работы  Бога и Лукавого, Добра и Зла,  мы стали заложниками "притягательной" изощренности "чар" Лукавого, лишившего нас Памяти о трагических страницах
истории нашего народа, который вытравил в наших сердцах нерв и боль?! Наше не присутствие на митингах и панихидах Памяти -
 это победа Лукавого, который "сладко" убаюкал нашу совесть: "...Зачем терзать понапрасну свою душу о том, чего уже не исправишь?
...Жить надо сегодняшним и завтрашним днем, а не постоянно поворачивая свою голову назад...", - нашептывает "искренне" он ежеминутно нам.

...Кто мы - откуда пришли в этот бренный Мир, кто наши предки?
...Почему все это могло случиться с нашим народом?!
Говоря о героизме, самопожертвенности наших предков, праведников нашей христианской веры, мы должны сказать всю правду и, в том числе,  о предательстве и безразличии - кто мог придти на помощь, но не сделал этого, руководствуясь своими, им только понятными, соображениями. Мы не говорим о сильных мира того времени, для кого судьба греков, армян, ассирийцев, других малых христианских народов стала разменной монетой в их геополитических планах по новому разделению мировых сфер влияния. Будь они прокляты Богом и Историей - те, для кого жизнь миллионов людей, христиан в Оттоманской империи, стала сухой статистикой. ...Искать причины собственных бед и невзгод необходимо только в себе.  Трагедии в таком катастрофическом масштабе могло бы не быть, если бы Греческая нация была в 1910-1920-х гг. единой и сплоченной -  если бы отряды Сопротивления греков Понта получили вовремя всю необходимую всемерную поддержку со стороны Греческого государства и Диаспоры. Трагедии в таких страшных, катастрофических масштабах могло не быть, если наши греческие "захаровы" (наши греческие сильные мира сего) подчинили свои амбиции делу спасения своих собратьев на Понте. Говоря о праведниках, надо не забывать и о предательстве.
Трагедия геноцида - это остро актуальный вопрос для нас на все времена.
Вопрос нашей солидарности - желания и стремления придти друг к другу оперативно на помощь.
...Чувствуем ли мы себя в местах нашего компактного проживания единой и сплоченной семьей?
...
Почему на митинги и панихиды Памяти в местах компактного проживания тысяч наших соотечественников
 приходят несколько десятков человек? В чем причины? В незнании или безразличии и беспамятстве?

...Являются ли руководители греческих общин нашими греческими апостолами и поводырями-пастырями?

...Мы должны сказать правду и о том, что Греческое государство, принявшее 24 февраля 1994 года законодательный Акт о "Дне Памяти 19 мая", более ничего не сподобилось сделать для продвижения "Понтийского вопроса" на всех мировых и европейских политических и общественных площадках, не занималось этим вопросом,
международного признания геноцида греков малоазийского Понта турками за перид 1916-1923 гг., настоящим образом. Быть может, нынешний "греческий кризис" (экономический и нравственный) является расплатой от Господа Бога за то,  что трагедия Понтийского эллинизма так и не стала трагедией всей Греческой нации. "...Пришло время собирать камни". 
...Мы призываем всех историков, апостолов "Понтийского вопроса", писать правду до конца - не только о нравственном подвиге наших предков, праведниках, новомученниках нашей веры, но и о предательстве - правду "до запятой" о тех, кто мог придти на помощь, но не сделал этого. Самое страшное - это полуправда.
Самая изощренная форма предательства и лжи - это молчание и недосказанность.
...Мы обращаемся к руководителям всемирных Понтийских федераций положить конец распрям и политиканству.

Нам еще четверть века ждать, когда в столице Понтийского эллинизма Фессалониках состоится Объединенный митинг Памяти?!
Разобщенность наших рядов - это и есть национальное предательство.
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ ВАС, НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА "ВАЖНЫЕ" ДЕЛА И ПРИЧИНЫ ПРИДТИ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 МАЯ 2014 ГОДА В НАШ ГРЕЧЕСКИЙ ХРАМ НА ЛИТУРГИЮ ПАМЯТИ.
ПАМЯТЬ - ЭТО СПАСЕНИЕ НАШИХ ДУШ.
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! ВОЗНЕСЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ НАШУ МОЛИТВУ ГОСПОДУ О НАШИХ ДЕДАХ И ПРАДЕДАХ - ПРАВЕДНИКАХ НАШЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ - НЕВИННЫХ ЖЕРТВАХ ТУРЕЦКОГО ГЕНОЦИДА.
Никос Сидиропулос. Москва. Νίκος Σιδηρόπουλος. Μόσχα.


19 мая – день Всегреческой Памяти и Скорби-

Литургия в московском греческом храме – в память о греках малоазийского Понта невинных жертвах турецкого геноцида в Оттоманской Турции в 1915-1923 гг.

«…Никогда не забудем!» («...Δεν ξεχνάμε ποτέ!)

«Память – это наше право на завтрашний день»18 мая 2014 года сотни московских греков и эллинофилов собрались греческом храме Всех Святых на Кулишках подворья Александрийского патриархата на Литургии, посвященной памяти греков Понта невинных жертв турецкого геноцида в Османской Турции в 1915-1923 годах. Отслужил Литургию пастырь греков Москвы митрополит Киринский Афанасий. «…Вечная память». «…Никогда не забудем!»

19 мая – трагическая дата в историческом календаре Всемирного и Понтийского эллинизма. 24 февраля 1994 года парламент Греческой республики своим единогласным решением постановил считать дату 19 мая днем памяти геноцида греков малоазийского Понта турками в Оттоманской Турции в 1916-1923 годах. Во всем мире, Греции и греческом Зарубежье, в этот день в течение последних 20 лет в православных храмах проводятся церковные литургии, траурные митинги - в память о сотнях тысяч греков Понта, ставших невинными жертвами турецкого геноцида в Оттоманской Турции в 1915-1923 годах. Ставших невинными жертвами человеконенавистнических планов идеологов младотурок (и их немецких наставников-подстрекателей) и кемалистов по приведению турецкой государственности к «турецкому единообразию». Согласно этим дьявольским планам просвещенных младотурок, озвученных ими через некоторое время после победы их революции «Равенства. Единства. Братства» в 1908 году, в новом турецком государстве будет дозволено жить и дышать только турецкому элементу. Миллионам христианам жителям Османской Турции, грекам, армянам, ассирийцам, другим малые христианские народам, было попросту отказано в праве на жизнь.

18 мая 2014 года сотни греков столицы России, потомков жертв турецкого геноцида, внуки и правнуки невинных жертв геноцида, собрались на Литургии памяти в московском храме Всех Святых на Кулишках, дабы вознести свою молитву Господу о своих дедах и прадедах, соотечественниках. Молитва в память тех, кто принял мученическую смерть в сожженных турецкими варварами православных храмах. Растерзанных беснующейся толпой мусульман фанатиков. Умерших от истощения и издевательств турецких конвоиров в ходе долгого изнурительного пути «переселения» из Понта во внутренние области Оттоманской империи. Погибших в рабочих батальонах смерти (amele taburu).

Молитва в память о жителях Константинополя, последнем императоре Византийской (Греческой) империи Константине Палеологе, воинах, принявших смерть героев и праведников. …Обо всех греках, христианах, ставших невинными жертвами злой воли.

После завершения литургии во дворе церковного подворья во время поминальной трапезы к собравшимся обратились со своим словом председатель Московского Общества греков Архимед Шахбазов, Посол Греции в России Данаи-Магдалини Куманаку, настоятель храма Всех Святых на Кулишках, митрополит Киринский Афанасий.

Пространство подворья греческого храма украшают полотнища Греции и России, исторические стяги Византии и Понтийского эллинизма. …На внутренней стороне стены транспарант «Признайте холокост Понтийских греков!». Баннеры «Трапезунд, Карс, Керасунда, Амисос. Не забудем!», «19 мая – День Памяти геноцида греков Понта». «1916-1923 гг. Более 750 тысяч понтийцев пропали и погибли в ходе геноцида». …Венки: «19 мая – День Памяти геноцида греков Понта. Никогда не забудем! Греки Москвы». «19 мая – День Памяти геноцида греков Понта в Оттоманской Турции в 1916-1923 гг. Не забудем! Греки Крыма, сенатор РФ О.Ковитиди». «19 мая – День Памяти о геноциде греков Понта. Помним, скорбим. Греки Ставрополья, сенатор РФ Михаил Афанасов».

Греки всех поколений, стар и млад, пришли 18 мая 2014 года в греческий храм, чтобы поклониться памяти наших прекрасных предков, соотечественников – невинных жертв геноцида. …Среди присутствующих на московском памятном мероприятии российский космонавт, потомок греков Понта, священной Санты Герой России Федор Юрчихин, генеральный консул Греции в Москве Элени Михалопулу..

Председатель Московского общества греков Архимед Шахбазов.

«…Минуло уже почти 100 лет, когда младотурками и, впоследствии, кемалистами был дан отсчет приведению к исполнению их человеконенавистнических планов – физического истребления греков, ассирийцев, армян, всех христианских народов Оттоманской империи. Жертвами этих варварских преступных деяний стали наши деды и прадеды, наши соотечественники на Понте. Трагический мартиролог турецкого геноцида – сотни тысяч греков Понта, принявших мученическую смерть от турецких варваров и их наемников. 353 тысячи невинных убиенных греков Понта – трагический мартиролог зверств турок. Преступления столетней давности младотурок и кемалистов не имеют срока давности, они должны быть осуждены мировым сообществом наций – во имя того, чтобы подобное больше никогда не было повторено в других частях нашей планеты. И, быть может, самое главное, чтобы эти преступления были осуждены современными турками, кто не имеет к ним никакого прямого отношения. Отрицание данной исторической правды о трагедии в 1915-1923 гг. греков Понта, христианских народов Оттоманской империи – это прямое соучастие в них. Без очистительных слов покаяния за преступления своих предков у современного турецкого народа, государства не будет будущего, как у прогрессивной и цивилизованной части мировой цивилизации. Нельзя пренебрегать исторической правдой ради неких высших государственных и геополитических интересов! Нельзя, обращаюсь к властям северной столицы Греции, открывать музей преступнику, даже, если он является уроженцем этих мест и крупнейшим международным политическим деятелем! Это кощунственно! Такие вещи аксиоматичны и не требуют дополнительных объяснений. Необходимо включить в себе, разве что, память и совесть. …Нельзя черное называть белым! Преступника – святым…

Для каждого грека Кемаль Ататюрк является палачом, на совести которого сотни тысяч невинно убиенных греков Понта. В Турции он является национальным символом – основоположником современного светского Турецкого государства. 19 мая – трагическая дата для всех греков. Для турок это праздничный день – день молодежи и спорта. Судя по этому, мы можем говорить, как далеко потомки творцов геноцида греков Понта от исторической правды и покаяния. Миллионы убиенных греков, ассирийцев, армян, других малых христианских народов в Оттоманской Турции современными турками, их руководителями подаются, как внутреннее дело тогдашнего турецкого государства – логическая реакция на нелояльность христиан. Чудовищная логика! …Мы, греки, являемся гуманным народом. Сегодня мы выражаем наши глубокие соболезнования турецкому народу в связи с гибелью сотен турецких шахтеров в Сома. Это наш человеческий и христианский долг – быть милосердными, солидарными с чужой бедой. …Мы ждем дальнейших шагов от Греческого государства по продвижению «Понтийского вопроса» на всех площадках мирового общественного мнения – международного признания геноцида греков Понта. …Мы, участники московского поминального собрания дня памяти 19 мая обращаемся с призывом к единству ко всему Понтийскому эллинизму.

Руководство греков Москвы и России в скором времени направит официальное обращение к руководству Москвы, Московской Думе для получения разрешения и выделения места по созданию в Москве мемориала в память о греках Понта - невинных жертвах турецкого геноцида в Оттоманской Турции. …Вечная Память».Посол Греции в России Данаи-Магдалини Куманаку.

«Минуло 20 лет со времени принятия Парламентом Греции постановления о дате памяти 19 мая – «считать дату 19 мая днем памяти геноцида греков малоазийского Понта турками в Оттоманской Турции в 1916-1923 гг.». Эти события столетней давности не потеряли и не потеряют никогда своей острой актуальности. Они требуют раставления всех точек над «и», как со стороны мирового сообщества наций, так и со стороны потомков невинных жертв геноцида и его устроителей. Историческая правда, сколько бы ей ее недруги не преграждали дорогу, рано или поздно восторжествует. Но для этого необходимо, чтобы память о трагедии Понтийского эллинизма болью отдавалась в душе каждого грека, в каждой греческой семье потомков тех, кто принял мученическую смерть от рук мусульманских фанатиков. Самый страшный грех – это беспамятство, забвение памяти о своих предках, своем народе. …Вечная память».Митрополит Киринский, представитель Александрийского патриархата при РПЦ Афанасий.

«Соотечественники! Братья и сестры! Обращаюсь к вам, сотням московских греков и эллинофилов, со словами любви и благодарности за ваше неравнодушие, за вашу память о трагедии Понтийского эллинизма в первой четверти 20-го века, о трагедии Греческого мира после падения Константинополя 29 мая 1453 года – за вашу молитву Всевышнему о всех наших соотечественниках, христианах, принявших мученическую смерть от рук злых сил. …Человек, не стремящийся к познанию своих корней, истории своего народа, для которого все это является пустым звуком, не может называться полноценным человеком. Пусть каждый из вас, наполненный любовью к ближнему, мудростью нашего народа, библейским терпением, памятью о трагических страницах в истории греков, ваших предков на Понте и Советском Союзе, станет в среде соотечественников проводником этой памяти. …Дорога к храму - с любовью к ближнему и молитвой, изгоняя из наших душ гордыню, познавая таинства исповеди и святого причащения. …Память – это спасение наших душ. …Вечная память. ...Αιωνία η Μνήμη».Находясь эти несколько часов на поминальной Литургии в московском греческом храме на Славянской площади, во время поминальной трапезы, меня не покидали мысли, с которыми поделюсь сейчас с вами, дорогие соотечественники. …Мы все прекрасно помним, что греческое общество после Революции 1821 года, жило «Великой идеей» - возвращением, возрождением греческого государства в его естественных исторических границах греческой Византии. Балканские войны и первые годы Греко-турецкой войны 1919-1922 годов, Севрский мирный договор 1920 года, казалось бы, приблизили реализацию «Великой идеи» до расстояния «вытянутой руки». 1821 – 1921 годы. Столетие греческого восстания от ненавистного турецкого ига и…близость осуществления «Великой идеи». …Мы можем долго говорить и спорить о тех, кто предал Грецию (страны-союзники), о трагической для греков и, выделю, греков Понта роли советской ленинской России в коренном переломе греко-турецкой войны. О цинизме тогдашних сильных мира сего, для кого судьбы миллионов христиан, не напоминает ли это сегодняшние сирийские события, стали банальной разменной монетой в их геополитических планах по разделу мира. …Но мы должны искать причины в себе. В том, что Греция, греческое общество и Греческая нация раздирались в клочья монархистами («василики») и либералами (венизелики»). Безответственность правящих элит страны – это главная причина греческой катастрофы. …Ответственность греческих «захаровых» (Василий Захаров, исторический персонаж, военный магнат, промышленник греческого происхождения – один из главных персонажей романа Хариса Циркинидиса «Красная река»). …Казалось бы, близкий триумф «Великой идеи» в 1921 году обернулся всего-то через год малоазийской катастрофой в сентябре 1922 года и «судом шести». …Крах «Великой идеи» и утерянные наши малые родины на Понте, Каппадокии, Малой Азии.

Уроки истории. От триумфа до катастрофы расстояние длиною в год.

Мы, участники московского памятного мероприятия «19 мая» направляем свое послание, призыв к лидерам Понтийского эллинизма, которое сотрясают тектонические линии раскола. С призывом к единству. С призывом проведения Единого митинга Памяти в столице Понтийского эллинизма Салониках. Мы говорим вам, считающими себя, лидерами понтийских общин, о вашей ответственности перед нашим народом и историей – перед памятью о наших предках, ставших невинными жертвами турецкого геноцида, ставших заложниками безответственности греческих политических элит..

18 мая 2014 года. На церковной литургии и, далее, поминальной трапезе, посвященным дате Памяти 19 мая, собрались сотни греков Москвы, для кого трагедия Понтийского эллинизма, геноцид греков Понта в Отоманской Турции, являются прямым прикосновением к истории нашего народа, их семейных летописей. «Пепел наших дедов и прадедов, невинных жертв турецкого геноцида, стучит в наших сердцах! …Никогда не забудем! Мы простили, но будем помнить всегда. …Память – это спасение наших душ. …Память – это наше право на завтрашний день».

Никос Сидиропулос. Россия. Москва.

Послесловие

В числе мероприятий, посвященных дате памяти о геноциде греков Понта, греками Москвы (Московским греческим клубом «Ромиосини») предусматривалось организация, продолжение традиции последних лет, автомобильного пробега памяти и кратковременного пикета у посольства Турции в Москве и резиденции посла Турецкой республики в России. Руководствуясь гуманистическими соображениями, в связи со страшной трагедией, унесшей сотни жизней турецких шахтеров в Сома, данные мероприятия греков российской столицы, посвященные ими памяти о своих дедах и прадедах невинных жертвах турецкого геноцида 1915-1923 годов, были отменены.