Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009

Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ

Εκδήλωση με τίτλο «Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια και τον Παρευξείνιο Χώρο», διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής σε συνεργασία με το παράρτημα των Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών, στο τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Σπύρος Νάκος, Υπεύθυνος Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής, ο Φάνης Μαλκίδης, λέκτορας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, ο Βασίλης Γραμματίκας, λέκτορας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν στην εκδήλωση είχαν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και τις προοπτικές εφαρμογής της στις χώρες των Βαλκανίων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την προοπτική των Βαλκανίων, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.Η διεύρυνση , σύμφωνα με τους ομιλητές, ενισχύει την δημοκρατία, το κράτος δικαίου, προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, προάγει τον σεβασμό. Ακολούθως, αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των πολιτών σε θέματα όπως η υγεία, η ασφάλεια και η προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος. Επίσης, δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες, νέες θέσεις απασχόλησης και εργασίας στην Ευρώπη.Στην συζήτηση που ακολούθησε γύρω από την προοπτική ένταξης των κρατών των Βαλκανίων και των Παρευξείνιων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύχθηκαν πολλές και σοβαρές απόψεις, δείχνοντας έτσι την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών που παρακολούθησαν την συγκεκριμένη εκδήλωση.Σε ότι αφορά τους ομιλητές, αναφέρθηκαν στις τοποθετήσεις τους στο ότι τα Δυτικά Βαλκάνια και η Τουρκία βρίσκονται στην κορυφή της ενταξιακής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική της διεύρυνση προς την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη έχοντας πλέον ολοκληρωθεί, στρέφεται τώρα Νοτιανατολικά. Η διαδικασία, βέβαια, προχωρά με προσεχτικά βήματα λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής και κάτω από σαφείς προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την πλήρη ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια.Η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης συνοψίζεται στα ακόλουθα στοιχεία : πολιτική αστάθεια, μειωμένη οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, διμερείς διαφωνίες. Στα προαναφερθέντα, θα πρέπει να σημειώσουμε μια ενδεχόμενη κόπωση των Δυτικοευρωπαίων για την διεύρυνση αλλά και μια ανησυχία για την προσχώρηση «προβληματικών» χωρών, αμφιβόλου ευρωπαϊκού πεπρωμένου.Όλα τα παραπάνω, φανερώνουν ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Κροατίας, της Βοσνίας-Εργεγοβίνης, της Αλβανίας, της Σερβίας, του Μαυροβούνιου της πΓΔΜ και της Τουρκίας, μπορεί μεν να ακολουθεί τον δύσκολο δρόμο, αλλά εξυπηρετεί τόσο τα εθνικά συμφέροντα των χωρών όσο και τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση την τρέχουσα κατάσταση των γειτόνων μας, η χάραξη και η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για τη διεύρυνση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία από το παρελθόν και αποτελεί μια ουσιαστική πρόκληση.Η διεύρυνση λοιπόν, σύμφωνα με τους ομιλητές, ενισχύει την δημοκρατία, το κράτος δικαίου, προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, προάγει τον σεβασμό. Ακολούθως, αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των πολιτών σε θέματα όπως η υγεία, η ασφάλεια και η προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος. Επίσης, δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες, νέες θέσεις απασχόλησης και εργασίας στην Ευρώπη. Εκτός αυτού, η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος της χώρας, συμβάλει στην αύξηση της ευημερίας, της ανάπτυξης, με ισονομία και αξιοπρέπεια, αναβαθμίζοντας έτσι την θέση της και ενισχύοντας την παρουσία της και στο διεθνές επίπεδο.Παράλληλα, οι δυτικές βαλκανικές χώρες και η Τουρκία θα μπορέσουν να ενσωματωθούν σε ένα περιβάλλον σταθερότητας, ασφάλειας και πρόληψης των συγκρούσεων, μέσα στο οποίο δίνεται η δυνατότητα ουσιαστικής καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της παράνομης μετανάστευσης