Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Εκδήλωση στα πλαίσια του "Ανοιχτού Πανεπιστημίου" του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής. Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2009

Ο Δήμος Ασπροπύργου, με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, δίνει στη δημοσιότητα, το πλήρες πρόγραμμα του ¨Ανοιχτού Πανεπιστημίου¨ της Πόλης μας, για την περίοδο 2009-2010. Του θεσμού, που λειτούργησε με επιτυχία, τα δύο προηγούμενα χρόνια, διαμορφώνοντας ένα επιτυχημένο πρότυπο, που καταξίωσε το Δήμο Ασπροπύργου, που είναι μεταξύ των ελάχιστων Δήμων της Χώρας, που διαθέτουν ένα τέτοιο δυναμικό θεσμό, γνώσης, μόρφωσης και πολιτισμού, ένα βήμα γόνιμου προβληματισμού, εθνικής και κοινωνικής αυτογνωσίας.

Το «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο», αξιολογώντας τα συμπεράσματα, από τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, κι ανταποκρινόμενο στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του Λαού της Πόλης μας, υιοθέτησε μια ουσιώδη αλλαγή, στον τρόπο λειτουργίας του και στη θεματική του.Στο πλαίσιο αυτό το «Ανοιχτό –Λαϊκό Πανεπιστήμιο, του Δήμου Ασπροπύργου», ξεκίνησε από τον Νοέμβριο, με δύο «Σχολές»:
Α. Την «Αισχίνειο Σχολή», με τόπο διαλέξεων το Πνευματικό Κέντρο, και
Β. Το «Φροντιστήριο του Ασπρόπυργου», σε ανάμνηση του ιστορικού «Φροντιστηρίου της Τραπεζούντας».
Το εν λόγω «Φροντιστήριο», θα ξεκινήσει στην αίθουσα του Συλλόγου «Ακρίτες του Πόντου», και στη συνέχεια, μόλις παραδοθεί το έργο του Πολιτιστικού Κέντρου της Γκορυτσάς, στην αίθουσα του συγκεκριμένου κτιρίου.

Οι διαλέξεις, για μεν την «Αισχίνειο Σχολή», θα δίδονται την πρώτη και την τρίτη Δευτέρα, εκάστου μηνός, ενώ τα μαθήματα στο πλαίσιο του «Φροντιστηρίου του Ασπρόπυργου», θα είναι κάθε δεύτερη και τέταρτη Δευτέρα του μήνα. Ε

ξυπακούεται ότι, όποιοι Ασπροπυργιώτες ή Πολίτες του Θριάσιου πεδίου και της ευρύτερης περιοχής το επιθυμούν, θα μπορούν να παρακολουθούν και τους δύο κύκλους διαλέξεων.

Τα μαθήματα, στο Πνευματικό Κέντρο, στο πλαίσιο της «Αισχίνειας Σχολής», θα κινούνται στην κατεύθυνση, των δύο προηγούμενων χρόνων, δηλαδή, θα προσεγγίζουν όλα τα μεγάλα ζητήματα της εποχής και ιστορικά θέματα, που παρουσιάζουν ευρύτερο ενδιαφέρον, για τον Ελληνισμό και τους Έλληνες όπου γης. Ακόμη, θα καλύπτουν θέματα υγείας και διαπαιδαγώγησης των νέων.

Σε ότι αφορά όμως, στις διαλέξεις που θα δίδονται στο «Φροντιστήριο του Ασπρόπυργου», αυτές -για φέτος- θα είναι προσαρμοσμένες στην Ιστορία και τη γλωσσική και πολιτιστική κληρονομιά των αδελφών και συμπολιτών μας Ποντίων, στην παρουσία του Ελληνισμού στον Πόντο, την Πόλη, τη Μικρασία, καθώς και στην «Οδύσσεια» των ομογενών μας, σε πάμπολλες επαρχίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, άλλα και της Ελλάδας, από την ώρα που επέστρεψαν, στην πατρογονική τους πατρίδα, ως νεοπρόσφυγες.

Εγγραφές, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και για τις δύο Σχολές, γίνονται και τηλεφωνικά, στη Γραμματεία του θεσμού, στη Βιβλιοθήκη, στο τηλέφωνο 210 5577593 και 5577191, στην Κα Μίνα Φούφα.


Το "Ανοιχτό Πανεπιστήμιο" του Δήμου Ασπροπύργου συνεχίζεται την Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009, στις 19:30, όπου στην Αίθουσα του Συλλόγου, «Οι Ακρίτες του Πόντου», ο ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ θα μιλησει με θέμα: "Η Πόντια γυναίκα κατά τη διάρκεια της Γενοκτονίας (1916-1923)".